Лятното училище на Руската академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация кани наши студенти

В резултат на проведената през февруари среща на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, и проф. д.с.н. Виктория Леденьова от Руската академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация, студентите от нашия университет са поканени да участват в традиционното лятно училище, организирано от Академията.

През тази година лятното училище ще се проведе в периода 16-27 юли в гр. Казан, Република Татарстан. Изискванията към кандидатите са: да са редовни студенти II или III курс, да владеят английски език на ниво Upper-Intermediate и да не са участвали в досегашните издания на училището.

Крайният срок за кандидатстване чрез изпращане на формуляри, базирани на тест по английски език и мотивационно видео е 15 април. С одобрените кандидати ще бъде проведено Skype интервю до 29 април.

Разходите по пребиваването (настаняване и храна), както и за транспорта по дестинацията Москва – Казан – Москва са за сметка на организаторите.

Одобрените кандидати, на база на посочените в електронната страница на лятното училище селекционни критерии, трябва да кандидатстват и получат руска виза, да имат валидна здравна застраховка за територията на Руската федерация за целия период на престоя си, медицинско свидетелство за здравословното си състояние и да си закупят билет от и до Москва.

Руската академия е една от най-големите образователни институции в страната, в нея се обучават около 35 000 редовни студенти. В други форми на обучение в Москва и регионалните структури на Академията са включени общо около 200 000 обучаеми.

Кратко представяне на академията на английски език може да бъде видяно в интернет на адрес: http://www.ranepa.ru/eng/about-academy-ranepa/academy-today

Подробна информация за условията и сроковете за кандидатстване може да бъде намерена на: http://www.campus4youth.com/

При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с гл. ас. д-р Ивайло Иванов от катедра „Индустриален бизнес“ - тел. 0887 32 12 72, електронна поща: i.ivaylo@unwe.bg.

Галерия снимки от Лятното училище на Руската академия за народно стопанство и държавна служба при  ...