УНСС беше домакин на семинар на Националната агенция по оценяване и акредитация

четвъртък, 10 март 2016 14:09

УНСС беше домакин на семинар на НАОА на тема „Повишаване качеството на дейността на Националната агенция по оценяване и акредитация. Практическо приложение на актуализираните методически насоки и процедури за оценяване и акредитация. Международна дейност – участия в проекти и обучения“. На него присъства и проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Проф. Статев и проф. Биолчев откриват форума

Проф. дфн Боян Биолчев, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА), благодари на проф. д.ик.н. Стати Статев за домакинството на университета. Проф. Биолчев се спря на целите на форума, обсъжданите проблеми, бъдещите реформи в НАОА като независим специализиран държавен орган, осигуряващ отчетността и прозрачността на учебната и изследователската дейност на автономните институции на висшето образование.

По време на семинара в голямата конферентна зала

От името на Съвета на ректорите на висшите училища в България неговият зам.-председател проф. Статев поздрави участниците в семинара и изтъкна, че за него е чест да приеме домакинството на форума. Той напомни за проведената в края на февруари среща на ректорите на висшите училища, представители на НАОА и социалните партньори с министъра на образованието и науката Меглена Кунева и със зам.-министъра на образованието и науката проф. дхн Николай Денков и акцентира върху някои актуални проблеми.

Днешният форум е добър повод да бъдат обсъдени новите, вече влезли в сила промени в Закона за висшето образование и въпросът до какви изменения и критерии в работата на НАОА ще доведат те. Сега е моментът да се разработят предложения по промените в глава „Акредитация на висшите училища“ от ЗВО, да се внесат от името на Съвета на ректорите, защото няма кой по-добре от НАОА да направи това, изтъкна проф. Статев.

Галерия снимки от УНСС беше домакин на семинар на Националната агенция по оценяване и акредитация ...