Публична лекция „Индустрия 4.0 и нейното влияние върху финансовия сектор“

понеделник, 07 март 2016 15:18

Публична лекция на тема: „Индустрия 4.0 и нейното влияние върху финансовия сектор“ изнесоха в университета д-р Мартин Щигер, директор на Центъра за европейски университетски проучвания (ЦЕУП), и д-р Ханс Унтердорфер, банков експерт, почетен съветник на Руската Федерация в Австрия. Срещата бе открита от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, който представи гостите.

Ректорът проф. Статев открива срещата. Вдясно: д-р Унтердорфер и д-р Щигер

Д-р Щигер благодари за поканата и поздрави проф. Статев за новата международна магистърска програма по ядрена сигурност, която е висок атестат за университета.

Двамата лектори очертаха новата индустриална революция с нейните проявления и насоки, с влиянието й както във финансовия сектор, така и върху глобалното икономическо развитие. Д-р Щигер и д-р Унтердорфер коментираха възможностите за изместването на човешкия фактор в икономическите взаимоотношения и бъдещето на комуникацията „робот с робот“. Те направиха анализ на икономическите механизми, задействани от трите индустриални революции и акцентираха върху промените, настъпващи в икономическата система при четвъртата индустриална революция.

В зала „Тържествена“

С широкото навлизане на информационните технологии и интернет маркетинга се създава нова верига на икономически взаимоотношения в индустриален и финансов план, потребителят е силно интегриран чрез интернет пространството, а икономическите процеси се оказват  променени и непредсказуеми, изтъкнаха лекторите. Поради настъпилите промени в нуждите, желанията, тенденциите и модата, както и поради непредвидимостта на обстоятелствата, се изисква икономическа гъвкавост за разрешаване на възникналите пазарни проблеми и установяването на контрол над тях. Възможността за онлайн пазаруване и появата на виртуалната валута bitcoin измества традиционните начини на плащане, посочиха също д-р Щигер и д-р Унтердорфер.

Двамата гост-лектори по време на презентацията

Двамата учени се спряха на новата индустриална „метаморфоза“, пред която се изправя световната икономика. Те проектираха в бъдещето научно установената промяна в генетичните кодове и новите механизми за измерване на икономическите показатели.

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на д-р Щигер и д-р Унтердорфер с благодарност за изнесената публична лекция (на снимката долу).

 

 

Галерия снимки от Публична лекция „Индустрия 4.0 и нейното влияние върху финансовия сектор“ ...