Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб

понеделник, 07 март 2016 10:20

Деканът на Юридическия факултет доц. д-р Живко Драганов посети Университета в Загреб по покана на проф. д-р Дубравка Храбар, декан на Юридическия факултет на  висшето училище, както и други академични институции в Хърватска.

Доц. Драганов участва в срещи и изнесе лекции в Юридическия факултет и във Факултета по политически науки на Загребския университет, както и във Висшето училище по международни отношения и дипломация. Бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството и осъщестяване на обмен на преподаватели, студенти и докторанти между двата юридически факултета. На срещите присъства Н.Пр. Таня Димитрова, посланик на България в Република Хърватия.

Доц. Драганов (в средата) с проф. Храбар (вляво от него) и посланик Димитрова (вдясно)

Пред студентите-юристи доц. Драганов изнесе лекция на тема: “Предизвикателства пред закрилата на интелектуалната собственост в ЕС”.

По време на среща с доц. д-р Лидия Кос-Станишич, декан на Факултета по политически науки, бе обсъден проект на договор за обмен на преподаватели и студенти по програма Еразъм. Пред академичната общност на факултета доц. Драганов изнесе лекция на тема: “Институционалната система на ЕС след договора от Лисабон”. 

Лекция пред студентите

По препоръка на ректора на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. Драганов връчи на декана на Висшето училище по международни отношения и дипломация Меморандум за сътрудничество с УНСС. Акад. Иво Шлаус подписа документа и представи проект на договор за обмен на преподаватели и студенти с българското висше училище. 

С акад. Иво Шлаус във Висшето училище по международни отношения и дипломация в Загреб

Доц. Драганов изнесе лекция и пред студентите от Висшето училище по по международни отношения и дипломация.

Юридическият факултет на Университета в Загреб е основан през 1776 г. и в него се обучават над 7000 студенти. Програмата от курсове, които се предлагат на английски език, създава добри възможности за студентите, докторантите и преподавателите от нашия Юридически факултет да участват в обмен по програма Еразъм. УНСС също представлява интерес за студентите и преподавателите от ЮФ на Университета в Загреб.

Галерия снимки от Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб ...