Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет

вторник, 01 март 2016 13:54

В зала 2028-А на университета се проведе семинар, свързан с проект „Обмяна на добри практики и сътрудничество в академичното обучение по английски език за специални цели“  по мярка на  фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство.

Ст. пр. Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, която наскоро беше на посещение в Университета на Лихтенщайн, даде подробна информация за възможностите за мобилност на студенти, преподаватели и служители, както и за сътрудничество с най-голямото висше училище на княжеството.

Ст. преп. Албена Стефанова

В своята презентация преподавателката представи Университета на Лихтенщайн и запозна студентите с неговата структура и изискванията за обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми. Тя обърна внимание и на условията за живот, които университетът осигурява на чуждестранните си гости.  

По време на семинара

Университетът на Лихтенщайн е международно признато висше училище, в което се обучават приблизително 800 студенти в бакалавърски, магистърски, докторски и следдипломни програми, както и в университетски курсове за продължаващо обучение. Образователните програми се характеризират с интердисциплиналност и бизнес насоченост в няколко основни направления: архитектура и планиране, финанси, бизнес икономика, предприемачество и информационни технологии.

Галерия снимки от Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет ...