Наш преподавател в Университета на Лихтенщайн по проект за обмен на добри практики

петък, 26 февруари 2016 9:12

Ст. пр. Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ посети Университета на Лихтенщайн във връзка с проекта „Обмяна на добри практики и сътрудничество в академичното обучение по английски език за специални цели“  по мярка на  фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство.

На международната вечеря с част от българските студентки-участнички в мярката за мобилност на двете програми. Вляво е Елизабет Асенова от специалност „Финанси“.

В рамките на проекта бяха представени академичната и научно-изследователската дейност на УНСС, постиженията в работата със студенти със специфични потребности и студенти в неравностойно положение. Бе осъществен обмен на добри практики в преподаването на английски език за специални цели на студенти в областта на икономиката. Бяха проучени и обсъдени възможностите за по-пълноценно сътрудничество, за съвместна научна дейност и преподавателски обмен както на университетско ниво, така и по отношение на колегиите по английски език.

Галерия снимки от Наш преподавател в Университета на Лихтенщайн по проект за обмен на добри практи ...