Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара

вторник, 23 февруари 2016 15:45

Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на бизнеса и висшето образование и науката, развитие на диалога и сътрудничеството между УНСС и бизнеса, подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозираните потребности от работна сила на пазара на труда, внедряване на новоразработените учебни планове и програми на УНСС в съответствие с изискванията и развитието на пазара на труда, очакванията и потребностите на студентите и работодателите. Това са част от приоритетите в Меморандума за сътрудничество между УНСС и Българската стопанска камара (БСК), подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния председател на БСК Божидар Данев. 

Проф. Стати Статев (вдясно) и Божидар Данев след подписването на Меморандума за сътрудничество

Отношенията между висшето образование и бизнеса не стават с мантри, критика и закони, те стават с реална работа, подчерта ректорът проф. Статев. Той съобщи, че през последните две години УНСС разработи два мащабни проекта за приближаване на учебните програми до изискванията и профила на бизнеса и до съвременното съдържание на знанията, необходими на един млад човек, за да влезе в движение в работата, а не тепърва да бъде обучаван.

Години наред сме в абсурдна ситуация по отношение на т.нар. държавна поръчка, която не е нищо повече от прост аритметичен сбор на желанията на университетите да обучават студенти, заяви проф. Статев. Той отбеляза, че в 26 висши училища се изучава икономика, администрация и управление. Дали ако в УНСС решим да обучаваме лекари и инженери, нашата продукция ще е по-успешна от тази на Медицинския университет или на Техническия университет? Именно тук е мястото на държавата - да определи адекватна поръчка и да я финансира достойно, смята ректорът. 

Ректорът коментира някои проблеми на висшето образование

Професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ се финансират от държавата с 693 лв. за студент на година. Докато субсидията за един ученик в гимназия е средно 1500 лв. Това е лоша диспропорция и показва отношение към средното и висшето образование. А висшето образование е призвано да създава елита на държавата, подчерта ректорът.

УНСС бързо се адаптира към пазара на труда. Новите технологии навлизат в техните учебни програми. Това, което търсим с проф. Статев и целия екип на Университета за национално и световно стопанство, е какви могат да бъдат решенията на проблемите, заяви Божидар Данев. Според него един от тези инструменти е подписаният меморандум. Искаме да се усъвършенстват моделите за акредитиране на висши учебни заведения, да се усъвършенства рейтинговата система, в която да има и образна връзка с работодателите, подчерта той. Целим диференциране на субсидиите за научна дейност, създаване на профили за компетенции на всяка специалност, съобразени с изискванията на пазара за труда. Стремим се да поощряваме и диалога с бизнеса по отношение на качеството на образованието, акцентира Данев.

По време на срещата в Българска стопанска камара

В Меморандума се предвижда още повишаване на качеството и конкурентността на висшето образование в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката, и развитие на съвместимостта му с европейските системи за висше образование, развитие на мониторинга на пазара на труда, кариерното ориентиране и развитие и обратна връзка за качеството на професионалната реализация на завършилите висшисти и др.

Координатор по Меморандума от страна на УНСС е доц. д-р Йордан Близнаков.

Божидар Данев прие поканата на ректора проф. Стати Статев да изнесе публична лекция в нашия университет.

 

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара  ...