Информационна среща по програма Еразъм+

Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) проведе информационна среща по програма Еразъм+. На събитието присъстваха и вече участвали в програмата студенти, които споделиха своите впечатления.

По време на срещата

Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни Еразъм споразумения между УНСС и 146 университета от 26 европейски страни, посочи доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. Тя очерта пред присъстващите възможностите, които предлага Еразъм+, ползите от участието на студенти и докторанти в програмата, обучението в европейските висши училища, статута на Еразъм-студент, финансова помощ (грантовете) и др. Програмата насърчава изграждането  на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог, изтъкна доц. Тошева.

Доц. Тошева запознава студентите с програма Еразъм+

На срещата със студентите присъства екипът на УЦМСП, Кирил Лазаров от ЕСН УНСС, обучавали се по програмата възпитаници на нашия университет. Те разказаха за пребиваването си във висши училища в Германия, Полша, Испания и Италия, срещите и пътуванията си.

Участвалите в програмата студенти споделят впечатленията се

Информационната среща бе организирана преди предстоящата селекционна процедура за участие в мобилност по програма Еразъм+, която се обявява и провежда от УЦМСП през март-април.

Галерия снимки от Информационна среща по програма Еразъм+ ...