Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс

четвъртък, 18 февруари 2016 15:08

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс за средношколци, което се проведе на 13 февруари в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ).

Проф. Симеонов поздравява отличените ученици. Вдясно от него: проф. Статев, доц. Ралева, доц. Йотова, г-жа Иванова

Проф. Симеонов приветства победителите в състезанието и изрази увереност, че през следващите години те ще покажат успехи и като студенти от университета. Според приетия регламент на тях им се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси” за учебната 2016-2017 г. и 2017-2018 г., в зависимост от това дали сега са в ХІ или ХІІ клас.

Вие сте направили най-добрия избор на университет, обърна се към бъдещите студенти проф. Стати Статев и представи УНСС. Ректорът изтъкна, че това е водещото по количествени и качествени показатели висше училище в страната, разшифрова девиза му „Духът прави силата“, представи 47-те бакалавърски специалности, 10 от които изучавани на английски език, над 100-те магистърски програми, студентската мобилност по Еразъм+, съвместните магистратури с чуждестранни университети др. На прага сте на изключително големи възможности, които съм сигурен, че ще оползотворите максимално, каза проф. Статев.

Проф. Статев пожелава "На добър час" на бъдещите студенти

Ректорът изтъкна приноса на проф. Огнян Симеонов за осъществяване на практическата връзка между средното и висшето образование, за създаването и успешната дейност на Асоциацията на икономическите училища в България.

Ректорът връчва сертификат на ученичка от НТБГ

Добре дошли, скъпи колеги, обърна се към учениците проф. Статев. Днес за първи път чухте студентския химн, който ще слушате занапред като възпитаници на нашия университет.

Серфитикати на отличените връчи и доц. Стела Ралева

Победителите в състезанието бяха приветствани и от доц. Лилия Йотова, която представи Общоикономическия факултет и спецификата на обучението в УНСС. Деканът пожела на бъдещите студенти след четири години отново да са в зала „Тържествена“, за да получат дипломите си като бакалаври на университета.

Доц. Йотова също връчи сертификати

Щастлива съм, че съм директор на НТБГ, защото пет шести от победителите в състезанието са наши ученици, каза Емилия Иванова. Тя благодари на ректора проф. Статев и на проф. Симеонов за идеята и голямото признание гимназията да получи статут на базово училище на УНСС.

Емилия Иванова
Нашите бъдещи студенти пред паметника на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев

Галерия снимки от Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономик ...