Кръгла маса „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“

четвъртък, 11 февруари 2016 15:10

Кръгла маса на тема „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“ се проведе в голямата конферентна зала на университета. Тя бе организирана от Финансово-счетоводния факултет и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) в изпълнение на Меморандума за сътрудничество между УНСС и КПНРО. На форума присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ваня Донева, председател на КПНРО, проф. д-р Огнян Симеонов, член на КПНРО, Виктор Трифонов, главен секретар на КПНРО, Бойко Костов, председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, преподавател във ВУЗФ, представители на УНСС, КПНРО и ИДЕС.

Проф. Огнян Симеонов, Виктор Трифонов, Ваня Донева, проф. Снежана Башева, доц. Али Вейсел (отляво надясно)

Това е форумът, в който научната мисъл има възможност да участва в такъв дебат, отбеляза при откриването проф. Снежана Башева. Тя изтъкна, че с обосновани аргументи предстои да бъдат решавани важни проблеми, свързани с обсъждането на проекта за нов Закон за независимия финансов одит.  Деканът напомни, че през декември 2015 г. Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и с партньорското участие на Института на дипломираните експерт-счетоводители, организира кръгла маса на тема "Европейското законодателство за независим финансов одит".

Проф. Башева направи обзор на проблематиката, като се спря на началото на реформите,  новия закон, регулиращ счетоводната професия в страната, приетите европейски директиви и задължителното им имплементиране в нашето законодателство.

В голямата конферентна зала

„Новият закон за независимия финансов одит – общо предизвикателство пред професията и надзора“ бе темата на основната презентация на Ваня Донева, председател на КПНРО. Тя открои процеса по подготовката на закона и тенденциите в развитието на одиторската професия като авторитетна, респектираща и с високо доверие в обществото. Донева очерта законодателните параметри, акцентира върху надграждането на постигнатото, съгласно изискванията на европейското законодателство, укрепването на публичния надзор над регистрираните одитори, спря се на ключовите моменти в закона - неговия обхват, новите елементи и др.

По време на презентацията на Ваня Донева (вляво). Вдясно: проф. Снежана Башева 

Председателят на КПНРО набеляза и някои съществени проблеми за дискусия, посочи и конкретни въпроси без консенсус в работната група. Тя подчерта, че новият закон е голямо предизвикателство, но още по-голямо предизвикателство е вътрешнонормативното законодателство.

Свои изследвания представи пред участниците в кръглата маса доц. д-р Али Вейсел, д.е.с, регистриран одитор. Той се спря на придобиването на правоспособност в одиторската професия.

Участници в кръглата маса

По време на дебатите на кръглата маса бяха коментирани обхватът на системата за гарантиране на качеството, ротацията на одиторските фирми при предприятията от обществен интерес и др. Направените предложения по време на обсъждането ще бъдат изпратени до Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание.

Галерия снимки от Кръгла маса „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“ ...