Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"

В голямата конферентна зала на университета се проведе информационна среща във връзка с подготовката на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Събитието бе организирано от Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) към УНСС.

На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, директор на ЦИОП, д-р Десислава Коларова, проектен консултант в Изпълнителната агенция за изследвания към Европейската комисия, Антоанета Матеева и Габриела Чупренска от БАН - контактни лица по програмата, представители на дирекция „Наука“ на МОН, преподаватели, докторанти, гости.

Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в информационната среща. Вляво от него: проф. Станка Тонкова, директор на ЦИОП

Днешната среща е една от поредицата срещи, които ще организираме във връзка с програмата „Хоризонт 2020“. Трябва да направим така, че България да се включи активно в нея, посочи проф. Гоев. Такива срещи са необходими, тъй като дават допълнителни разяснения за процедурата по кандидатстване. Днешната среща е посветена на инициативата „Мария Кюри“ и е свързана с комуникацията между учените от различни страни. Тя дава възможност да се включим в мрежи, да посещаваме различни страни и университети, те да идват при нас и по този начин в едно съвместно комуникиране ще можем да постигнем целите на програмата“, заяви проф. Гоев.

Присъстващите на информационната среща посрещнаха с интерес презентацията на д-р Коларова

Срещата продължи с презентация на гост-лектора д-р Коларова. Знам колко е важно финансирането за един докторант, един научен работник и се надявам да събудя интереса ви, каза тя. Д-р Коларова представи дейностите по инициативата „Мария Кюри“ на „Хоризонт 2020“, и по-специално схемата за обмен на учени за изследвания и иновации. Присъстващите имаха възможността да научат повече за целите, критериите за избираемост, изискванията към международните изследователски екипи и към проектните предложения, условията за финансиране, сроковете за кандидатстване, критериите за оценка и др. 

„Хоризонт 2020“ е дългосрочна стратегическа програма, предложена от Европейската комисия и одобрена от Европейския съвет. Това е нова стратегия, основана главно на Лисабонската  стратегия и поуките от нея, и има нов фокус с три важни  приоритета: Европа да стане модерна, приобщена и устойчива. Европейският съюз подготви план за действие с цел да се увеличат икономическият растеж и работните места, информира д-р Коларова.

Д-р Десислава Коларова е възпитаник на УНСС. Доктор по икономика на университета „Пиер-Мендес Франс“ в Гренобъл, Франция. От 10 години работи в европейските институции в Брюксел.

Програмата се състои от седем специфични дейности и пет основни цели, които показват докъде трябва да стигне Европа през 2020 г., сред които са намаляване на безработицата, увеличаване на инвестициите в изследванията и образованието, справяне с климатичните промени, насърчаване на образованието и намаляване на бедността. Тази програма има нов начин на управление - ЕС е фиксирал целите, а държавите подготвят национални програми за реформа, в които фиксират своя собствена цел. ЕК проследява как са постигнати тези цели и на тази база Европейският съвет издава т. нар. специфични препоръки за съответната страна.

Това е изключително важна програма, защото нейната цел е Европа да стане по- конкурентоспособна на базата на изследвания и иновации. Тя е основен инструмент за изпълнение на иновативни европейски инициативи, подчерта Коларова. Това е най-голямата рамкова програма, която интегрира изследванията и иновациите с цел резултатите от изследванията да бъдат изкарани на пазара, тъй като е адресирана към всекидневните нужди на хората като здравето, сигурността, контрола на храните, транспорта и околната среда. Крайната цел на програмата е да заздрави позициите на Европа в областта на изследванията и иновациите в глобален план.

По време на информационната среща се проведе интересна и съдържателна дискусия по ключови аспекти на програмата.

Галерия снимки от Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма  ...