Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност

вторник, 02 февруари 2016 15:47

На тържествена церемония ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев официално откри международната магистърска програма по ядрена сигурност. „Вярвам, че тази първа по рода си магистърска програма в България ще бъде успешна и ще бъдат постигнати високи резултати в обучението“, каза той. Ректорът пожела „На добър час!“ на българските и чуждестранните магистри и на техните преподаватели. Присъстваха г-н Дмитрий Никонов от дирекция „Ядрена сигурност“ в Международната агенция за атомна енергия  (МААЕ), Виена, Австрия, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС, студентите, обучаващи се в програмата, и преподаватели.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата) официално откри международната магистърска програма по ядрена сигурност, заедно с Дмитрий Никонов  от дирекция „Ядрена сигурност“ в Международната агенция за атомна енергия  (МААЕ), Виена, Австрия (вляво),и  проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС (вдясно)

Програмата е разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ Юкия Амано по време на визитата му в София през юни 2014 г. Координатор по изпълнение на споразумението от страна на университета е проф. д-р Димитър Димитров.

Целта на международната магистърска програма е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В първия випуск на програмата ще се обучават единадесет студенти от седем държави (България, Буркина Фасо, Замбия, Ирак, Йордания, Нигерия, Ливан), част от тях стипендианти на МААЕ. Магистърската програма е на английски език, с продължителност две години, комбинира теоретически и практически занятия и включва 22 дисциплини, лабораторни упражнения, технически посещения, симулации и пр.

Ректорът пожела „На добър час!“ на участниците в програмата

В обучението участва преподавателският екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ и други катедри на УНСС, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, изследователи от Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН, експерти от Агенцията за ядрено регулиране, Техническия университет  - София, съвместно с няколко чужди университета. Методическа помощ оказват МААЕ и Международната академична мрежа по ядрена сигурност INSEN, чийто член нашият университет стана в средата на 2014 г.

Обща снимка от старта на програмата

Галерия снимки от Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена си ...