Обсъдени бяха възможностите за академично партньорство с шанхайски университет

вторник, 02 февруари 2016 15:39

Възможностите за академично партньорство обсъдиха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Сун Ян, директор на Департамента за международно сътрудничество на Shanghai Jiao Tong University Education Group.

Проф. Статев и китайският гост

Ректорът запозна госта с дейността на нашия университет и специално отбеляза десетте бакалавърски програми с преподаване на английски език, които предоставят отлични възможности за обучение на китайски студенти в УНСС. Проф. Статев акцентира и върху огромния научноизследователски потенциал на нашия университет, на магистърските програми (които са повече от 100), на докторантурите, модерната материално-техническа и спортна база. Той открои лидерските позиции на УНСС и факта, че в момента това е българският университет с най-много студенти. 

По време на срещата в кабинета на ректора

Сун Ян подчерта, че Shanghai Jiao Tong University Education Group е създадена през 1999 г. като самостоятелна структура за продължаващо обучение към Шанхайския университет Дзяо Tонг (Shanghai Jiao Tong University). Университетът е със 119-годишна история и е едно от най-авторитетните китайски висши училища. Повече от 16-те хиляди студенти се обучават в 29 факултета. Преподавателите са 2823, от които 862 са професори, 23 са членове на Китайската академия на науките, а 24 - членове на Китайската академия на инженерите. Университетът обучава студенти в девет основни направления: икономика, право, природни науки, литература, инженерни науки, земеделие, медицина, управление и изкуства.

 

Галерия снимки от Обсъдени бяха възможностите за академично партньорство с шанхайски университет ...