Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ

Доц. д-р Паскал Желев от катедра „МИО и бизнес“ бе на четиримесечна специализация по програма „Фулбрайт“ в Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн, САЩ. Специализацията му бе свързана с изследване на новите тенденции в индустриалните политики на САЩ и ЕС, уроците за България, както и с апробиране на постигнатите научно-приложни резултати от предишни изследвания, подобряването на преподавателските умения и компетенции, изграждането на нови академични контакти.

Нашият преподавател работи като гост-изследовател към две от научните звена на американския университет – Центъра за Европейски съюз и Руския, източноевропейския и евразийския център. Научен ръководител на доц. Желев е проф. Вернер Баер, преподавател в Илинойския университет, а преди това в университетите Харвард, Йейл, Вандербилт, бивш консултант в Световната банка, Държавния департамент на САЩ, основател на Центъра за латиноамерикански и карибски изследвания в Университета на Илиноис и др. Доц. Желев и проф. Баер разработват публикация, представяща в сравнителен план деиндустриализацията в условията на глобализация в една малка и в една голяма страна - съответно България и Бразилия. Американският професор планира през май да посети нашата страна и да изнесе публична лекция в УНСС.

Доц. Желев (вляво) и неговият научен ръководител проф. Баер

Доц. Желев участва и с доклад на тема „Европейският съюз през очите на най-бедната страна-членка“ в интердисциплинарната конференция по въпросите на ЕС “Researching and Teaching the EU: Best Practices and Current Trends in EU Scholarship”. По време на форума той представя също съдържанието и методите на преподаване на избираемата дисциплина „Вътрешен пазар на ЕС“, която води пред студентите от IV курс, специалност „МИО“, в УНСС. Майкъл Мак Говън, журналист, бивш член на Европейския парламент, е впечатлен от доклада и изразява желание да посети България и да изнесе публична лекция в УНСС, свързана с бъдещето на ЕС, включително относно предстоящия референдум за членството на Великобритания в евросъюза.

По време на лекция в американския университет

В Центъра за ЕС нашият преподавател изнася публична лекция на тема „Нови тенденции в индустриалната политика на ЕС - последици за България“, предизвикала голям интерес сред академичната общност и студентите. В дискусията по разискваните проблеми участва и проф. Клаудио Пайва, ръководител на катедра „Икономикс“ в Калифорнийския държавен университет Ченъл Айлъндс (КДУЧА), който кани доц. Желев да посети КДУЧА. Там преподавателят от УНСС изнася лекции, представяйки опита на България. В резултат се заражда идеята  следващата международна визита, която Калифорнийският университет организира за своите студенти, да бъде проведена в нашата страна.

Доц Желев изнася публична лекция на тема „Нови тенденции в индустриалната политика на ЕС - последици за България

По време на специализацията си в САЩ доц. Желев изнася и публични лекции на тема „Българо-руските търговски отношения в постсоциалистическия период“ и Конкурентоспособността на страните от Централна и Източна Европа, организирани от Руския, източноевропейския и евразийския център. След разговори с директора на Центъра д-р Дейвид Купър е стартирана процедура за подписване на двустранен договор за преподавателска и студентска мобилност по програма „Еразъм +“ между Университета на Илинойс и УНСС.

Нашият преподавател пред сградата на Университета на Илинойс

В университета на Илинойс, създаден през 1867 г., се обучават повече от 43 000 студенти (14% от които международни) в над 150 програми в 16 колежа, където работят 2729 преподаватели. През 2016 г. U.S. News & World Report класира университета на 11-о място сред държавните университети в САЩ и на 41-ва позиция сред най-добрите 1800 американски висши училища. В международната класация на Academic Ranking of World Universities (ARWU), той е поставен на 29-о място сред най-добрите университети в света. Дело на негови възпитаници и преподаватели са изобретения като светодиода, интегралната схема, транзистора, рН измерителя, плазмения екран, основани са компании като Netscape Communications, AMD, PayPal, YouTube, Playboy, Oracle, Beckman Instruments, Tesla Motors и др. Университетът на Илинойс се гордее с 23 нобелови награди, спечелени от 11 негови възпитаници и 13 преподаватели. Тук е и най-голямата научна библиотека на държавен университет в света, съдържаща 24 милиона тома - втората най-богато оборудвана след тази на Харвардския университет.

Университетът на Илинойс

Галерия снимки от Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илино ...