Поздравления за проф. Статев по повод преизбирането му за ректор на УНСС

вторник, 22 декември 2015 15:34

По повод преизбирането му за ректор на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев получи десетки поздравителни адреси и приветствия от ръководители на държавни институции, партньори, колеги и приятели. Сред тях са приветствията от Владислав Горанов, министър на финансите, Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, Георги Първанов, президент на Република България (2002-2012 г.), Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, Бойко Костов, председател на ИДЕС, инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциацията на банките в България,  акад. проф. Димитър Димитров, ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, Валери Апостолов, председател на синдикалната секция към КТ „Подкрепа“, проф. Иван Куртев, бивш ректор на ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи, доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и др.

От министър Владислав Горанов

От министър Лиляна Павлова

От министър Тодор Танев

От Георги Първанов

От ректора на СУ "Св. Климент Охридски"
проф. дфн Анастас Герджиков

От Н.Пр. Мариан Якубоци,
извънреден и пълномощен посланик на Република Словакия в България


От Сергей Цветарски

От Бойко Костов 

От УС на Асоциацията на банките в България

От Асоциацията на индустриалния капитал в България

От Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Галерия снимки от Поздравления за проф. Статев по повод преизбирането му за ректор на УНСС ...