Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и ГДПБЗН – МВР

петък, 18 декември 2015 12:39

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН - МВР), подписаха рамково споразумение за сътрудничество между двете институции.

Ректорът проф. Стати Статев и главен комисар Николай Николов подписват документа 

В документа се посочва, че УНСС със своята образователна и научноизследователска дейност ще подпомага ГДПБЗН като осигурява информация, експертизи, програми, научни проучвания и др.

Основни приоритети на сътрудничеството ще бъдат: привличане на научния потенциал на нашия университет за намаляване на риска от бедствия чрез общи проекти и прояви; извършване на комплексни проучвания, анализи и експертизи за оценка на риска при бедствия; провеждане на съвместни обучения за защита при бедствия на органите на държавната, местната власт и населението с акцент върху подрастващите; съвместно участие в национални и международни инициативи в областта на защитата при бедствия и защита на критичната инфраструктура; взаимно информиране за научни и научно-приложни разработки и др.

Рамковото споразумение за сътрудничество е подписано

Предвижда се създаването на Координационен съвет за подпомагане на дейностите, предвидени в споразумението, в който ще бъдат включени ръководители на катедри на УНСС и ръководители на структури от ГДПБЗН, както и служители и експерти от двете институции.   

Убеден съм, че рамковото споразумение ще бъде полезно и за двете институции. Нашата амбиция е да започнем работа по неговото изпълнение още в началото на 2016 г., заяви ректорът проф. Статев след подписването на документа.

Изключително съм впечатлен от Вашия институционален капацитет и научен потенциал, каза главен комисар Николай Николов и благодари за досегашното съдействие от страна на УНСС.

На подписването присъстваха членовете на Ректорското ръководство на университета и представители на ГДПБЗН - МВР 

 

Галерия снимки от Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и ГДПБЗН – МВР ...