Общото събрание на УНСС даде висока оценка на ректора и ректорското ръководство за изтеклия мандат

сряда, 16 декември 2015 14:35

Общото събрание, висшият колективен орган за управление на УНСС, събра в аула „Максима“ делегати, дългогодишни преподаватели, бивши ректори, гости. В дневния ред на събранието бяха включени отчет на ректорското ръководство за изтеклия четиригодишен мандат (2011-2015 г.) и за периода декември 2014 г. - декември 2015 г., отчет за мандатната дейност на Контролния съвет, както и избор на нов ректор, Академичен съвет, Контролен съвет, омбудсман и др.

Делегатите в аула „Максима“

Събранието бе открито и ръководено от проф. Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание. Тя изказа благодарност за работата на досегашния председател проф. д-р Стоян Стоянов през четиригодишния му мандат.

Проф. Атанасова открива Общото събрание. На президиума (вдясно): проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на университета, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, Денис Димитров, председател на Студентския съвет

„Това беше мандат на приемствеността, на стабилността и на открития диалог в динамична социално-икономическа среда и в условията на намалена държавна субсидия и демографска криза“, посочи в експозето си по отчетния доклад на ректорското ръководство проф. Статев. Въпреки предизвикателствата и изпитанията, не позволихме те да се отразят на качеството на учебната и научноизследователската дейност, на финансовата стабилност, на оптималното функциониране и управление на УНСС, категоричен бе той.

Ректорът говори за дейността на УНСС по време на мандата

Отчетните доклади на ректорското ръководство за мандата и за 2015 г., отпечатани в специални книжки, бяха раздадени предварително на делегатите. Ректорът очерта най-важните моменти от дейността на университета и обоснова причините за класифицирането на трите “стълба“ в работата през отчетния четиригодишен период.

Мандат на приемствеността е, защото не отстъпихме от постигнатото, а направихме всичко възможно то да бъде развито и обогатено, посочи ректорът. Изградихме мост между съгласията и несъгласията, между проблемите и техните решения, между различните поколения преподаватели, между членовете на академичната колегия.

Проф. Статев изтъкна, че това е и мандат на стабилността, защото е запазена финансовата стабилност, не са допуснати принципни противоречия в управлението на университета, въпреки пропадането на новия корпус не е имало пробойни в учебния процес. Стабилизирахме и кандидатстудентския интерес, усъвършенствахме системата за академично израстване, осигурихме стабилност на информационното осигуряване, продължихме процеса на оптимизация на административната дейност, развихме връзките със студентите в посока на студентското самоуправление, акцентира ректорът. 

Проф. Статев отчита дейността на ректорското ръководство

„Политиката на открит диалог стана ценен източник на духовна и управленска енергия за намиране на консенсус при решаването на сложни въпроси и роди работещи решения в условията на бързо променяща се външна среда“, изтъкна основанието за мандат на открития диалог ректорът. Затова преодоляването на проблемите в открит диалог на ректорското ръководство с факултетите, катедрите, центровете и институтите, преподавателите, служителите, студентите, докторантите даде добри резултати, посочи той.

Ректорът обобщи, че изминалите четири години са били период на усилена работа, на нови идеи, на постижения - въпреки трудностите. „Това стана възможно благодарение на всеки един от нас, на всички нас заедно, на нашата всеотдайност и обич към УНСС, на желанието ни да вървим напред“, изтъкна проф. Статев. Той не скри, че решаването на стари и нови въпроси предстои, но главното, което трябва да води колегията е - защо успявахме и успяваме. А успяхме и успявахме, посочи ректорът, „защото сме заедно не само в успехите, но и в изпитанията, защото има чуваемост и уважение към различните мнения, защото има социална чувствителност, доброта и човещина, защото не се страхуваме да си казваме кривиците, защото сме единни и защото заедно търсим достойни отговори на предизвикателствата“. 

Въпроси и предложения от залата

„Убеден съм, че ако действаме така, ще продължим нашия успешен път в името на УНСС и ще се справим с изпитанията. Сплотеността, съпричастността, привързаността към УНСС ни правят истинско академично семейство“, подчерта проф. Статев. Той благодари на колегите си за усилията, професионализма и почтеността, за съзнанието за общата мисия.

Отчет за дейността на Контролния съвет през четирите години направи неговият председател проф. д-р Виолета Цакова (на снимката долу).

Общото събрание на УНСС даде висока оценка на ректора и ректорското ръководство за изтеклия мандат и изрази дълбока благодарност за постигнатите резултати. То прие с висока оценка и отчета на Контролния съвет.

Делегатите гласуват  

 

 

Галерия снимки от Общото събрание на УНСС даде висока оценка на ректора и ректорското ръководство  ...