Проф. Съйкова беше удостоена с Почетния знак на ректора

четвъртък, 10 декември 2015 15:53

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на проф. д.ик.н. Иванка Съйкова Почетния знак на ректора. Отличието се присъжда на дългогодишния преподавател в УНСС и учен от международна величина „за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност, вярност към академичните традиции и по повод на нейната 85-годишнина“. (на снимката долу)

Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на Университета за национално и световно стопанство и лично от мое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай Вашата 85-годишнина – респектираща и мъдра възраст, приветства юбиляря ректорът на университета проф. Статев. „Това е вълнуващ празник и за цялата ни колегия, защото днес отбелязваме Вашия славен път, извървян с достойнство и чест. И защото Вие сте от плеядата академични личности, които цял живот са градили нашия университет, работили са със сърце и разум, с професионализъм и всеотдайност за неговото добро име“, изтъкна проф. Статев. „Огромни са Вашите заслуги за обучението на няколко поколения студенти, за израстването на много млади научни работници, за създаването на образователни стандарти и своя научна школа в областта на общата теория на статистиката, изследването на зависимости, методологията и методиката на статистиката и иконометрията. Значим е Вашият принос и като заместник-ректор, заместник-декан и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, посочи още ректорът.

Проф. Статев поздравява проф. Съйкова

Проф. Статев изтъкна също, че цялата академична кариера на проф. Съйкова е еманация на предана служба и искрена обич към УНСС, на вярност към вечните ценности на висшето образование и наука. „Благодаря Ви за Вашата почтеност и принципност, за Вашия всеотдаен труд за доброто име на УНСС, за безкористната Ви привързаност към нашия университет и към неговата мисия, за усилията, които положихте за доброто му име и бъдеще“, каза ректорът и пожела бодър дух и честити дни на проф. Съйкова, на нейните дъщеря и внучка, които са второ и трето поколение статистици в семейството. 

Проф. Съйкова с членовете на Ректорския съвет

"Трогната съм от вниманието и честта, която ми оказва ректорът проф. Статев, който беше мой студент. Винаги най-голямото ми удоволствие е била работата", заяви проф. Съйкова и благодари за високото отличие и добрите думи.

Галерия снимки от Проф. Съйкова беше удостоена с Почетния знак на ректора ...