Дни на кариерата в УНСС

четвъртък, 03 декември 2015 14:34

„Всяка година УНСС гостоприемно отваря вратите си за представители на държавните институции, на водещи компании и организации за традиционните Дни на кариерата в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на шестото издание на най-големия младежки кариерен форум в България. Традиционните за университета Дни на кариерата бяха организирани от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет, под патронажа на ректора на УНСС. На откриването на форума в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, Валентина Георгиева, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Светлозар Петров, управител на JobTiger, зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев, помощник-ректорът Николай Бакърджиев, доц. д-р Йордан Близнаков, в.и.д. директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МУЦРК), представители на бизнеса и държавната администрация, Денис Димитров, председател на Студентския съвет, преподаватели, студенти. 

В зала „Тържествена“

Не е случайно, че Дните на кариерата се откриват в зала „Тържествена“, където всеки може да прочете девиза на УНСС „Духът прави силата“, посочи доц. Близнаков. Той изтъкна, че това е най-мащабният кариеран браншови форум в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти у нас.

Доц. Близнаков (на трибуната), Гълъб Донев, проф. Стати Статев, Светлозар Петров, Валентина Георгиева, Денис Димитров (отляво надясно)

Като реална среща на бизнеса с висшето образование, жив мост между студентите и работодателите за взаимен обмен на полезна информация, определи форума проф. Стати Статев. „Дните на кариерата предоставят възможност на работодателите, всеки от които е представен със собствен кариерен кът, да осъществят многобройни контакти с бъдещи служители, да представят нагледно свои практически работилници, да водят лични разговори със студентите. Студентите могат да се запознаят със свободните позиции във фирмите и да оставят копие от своето CV, да се информират за практики и стажове, програми за кариерно развитие и заетост“, изтъкна ректорът. 

Ректорът приветства организаторите на форума

Изключително впечатляващ е броят на участниците -  72, което е с 20 на сто повече от миналата година, изтъкна ректорът, който определи ръста като „едно добавено ДДС спрямо миналата година“. Този сериозен ръст е показател за интереса към специалистите, които обучаваме, признание за високото качество на нашата работа, на много добрата реализация на нашите випускници и на лидерските позиции на УНСС, категоричен бе проф. Статев.

Ректорът благодари за подкрепата на организаторите, на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, чиято подкрепа надхвърля институционалните рамки за добро сътрудничество и партньорство. Това е пример за взаимодействие между висшето образование и бизнеса, прекрасна възможност за директно общуване между работодателите и нашите студенти, посочи още проф. Статев. 

Студентите в залата

От името на Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика, възпитаник на УНСС, приветствие към участниците във форума отправи Гълъб Донев, зам.-министър на МТСП, също възпитаник на нашия университет.

Преодоляването на кариерните бариери пред младите хора е приоритет в социалната политика, отбеляза той и формулира нейната цел - „добри условия за живот, учене и образование, успешно кариерно развитие“.  Донев пожела на младите хора Дните на кариерата да сложат началото в пътя им към професионалния успех. (Поздравителният адрес на министър Калфин може да прочетете по-долу.)

Гълъб Донев

Проф. Статев съобщи, че в началото на 2016 г. министър Калфин ще бъде гост на УНСС и ще изнесе публична лекция по актуални въпроси на социалната политика.

От името на Агенцията по заетостта приветствие отправи нейният изпълнителен директор Валентина Георгиева. Тя съобщи, че предстои подписването на меморандум между Агенцията и УНСС, който ще е нова и важна стъпка в успешното партньорство между двете институции.

Валентина Георгиева говори за успешното партньорство с УНСС

Ние сме партньори с осъзнати и еднакви цели. Затова и форумът успешно се развива през годините, заяви Светлозар Петров, управител на JobTiger. Той благодари на целия екип на университета и лично на ректора за успешното сътрудничество, на Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет за традиционното партньорство, на МТСП и Агенцията по заетостта за институционалната подкрепа. Възползвайте се от шанса да намерите своята работа при работодателите, с които ще се срещнете днес, призова той студентите.

Светлозар Петров

Денис Димитров, председател на Студентския съвет, благодари на университетското ръководство и организаторите на форума за подкрепата. Дните на кариерата помагат на студентите да намерят своето професионално поприще, да се реализират успешно на пазара на труда, каза той.

Денис Димитров

През целия ден на самостоятелни щандове в централното фоайе на УНСС водещи организации и компании презентираха стажантските си програми и възможностите за работа.

В семинарната програма на Дните на кариерата 2015 Министерството на труда и социалната политика участва с презентация на зам.-министър Гълъб Донев.

Интересът на студентите към Дните на кариерата бе голям

Част от щандовете в централното фоайе на университета

 

Галерия снимки от Дни на кариерата в УНСС ...