Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“

петък, 27 ноември 2015 16:33

В голямата конферентна зала се проведе научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев“. На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. Ханс Анкум, „доктор хонорис кауза на УНСС“, доц. д-р Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Константин Танев, директор на Междууниверситетския център за изучаване на римското право и романистичната традиция,  доц. д-р Гергана Боянова, зам.-декан на факултета, отец Николай от храм „Покров Богородичен“, доц. д-р Захари Торманов, научен секретар на катедра „Частноправни науки“ и др. 

Отляво надясно: доц. Боянова, доц. Драганов, проф. Анкум, проф. Статев, отец Николай, доц. Танев, доц. Торманов

При откриването на конференцията в своите „Думи на почит“ към проф. Борис Ланджев ректорът сподели: „Обичливо го наричахме Борето. Беше от личностите, за които мъдрецът от Калиманица Йордан Радичков написа, че човекът е изречение, написано с много любов и вдъхновение. Респектираше ни със своята философска задълбоченост, с мъдростта си, с богатата си ерудиция и изключително чувство за отговорност. И с дълбокото си уважение към човешката личност. Кипеше от духовна енергия, от смели идеи и не пестеше усилия да ги направи реалност. Заразяваше ни с почтеността си, със скромността си, със своята принципност. Не правеше компромиси със съвестта си. И с достойнството си. Беше мъж на честта и себеотрицанието. Академичната му дейност като преподавател и изследовател минаваше през сърцето му.“

Ректорът (в средата) с думи на почит към проф. Ланджев 

Ректорът напомни също, че за проф. Ланджев Юридическият факултет и УНСС винаги са били кауза и мисия, за авторитета и доброто име на които е работил с изключителна отдаденост. Любимец на студентите и уважаван колега, той беше устремен към бъдещето като истински новатор, който се надпреварва с времето, завеща ни порив и амбиция и ни показа какво е да служиш вярно на своята човешка и академична кауза, изтъкна проф. Статев. „Днешната конференция в негова памет е израз на нашата дълбока почит и уважение към живота и делото му, към неговия принос и заслуги. И искрено желание да продължим неговото изречение с много любов и вдъхновение“, посочи ректорът.

В голямата конферентна зала

Проф. Ланджев беше истински човек, професионалист и приятел, сподели отец Николай и оцени личността на юриста през призмата на тяхното дългогодишно познанство.

Участници в конференцията

Каквото и да кажа за проф. Ланджев то няма да е достатъчно, за да го представя пред тези, които не са имали щастието да го познават, а ще бъде бегъл щрих към неговата светла личност за онези от нас, които са имали щастието да го срещнат, каза доц. д-р Живко Драганов, декан на Юридическия факултет. По думите му проф. Ланджев е учен, чийто трудове по търговско право ще се изучават от поколения юристи, изследванията и публикациите му са допринесли и допринасят за утвърждаването на Юридическия факултет и УНСС като значим център за развитието на правната наука у нас. Под негово ръководство стартира първият проект по научноизследователска дейност за допълнителна практическа подготовка на студентите от факултета, което се разви и превърна в пример за стажантите и колегите от други университети, посочи още доц. Драганов.

Доц. Драганов и доц. Боянова

За своя колега Борис Ланджев говори и доц. д-р Вълчин Даскалов, връщайки се назад във времето към студентските години и работата в катедрата. Той участваше активно в научния и организационния живот на факултета, дълги години беше научен секретар на катедра „Частно правни науки“, а после и неин ръководител, зам.-декан на факултета, припомни доц. Даскалов. „Той беше човекът, който с много желание, с много убеждение наложи обучение на английски език за много дисциплини, благодарение на него от 2006 г. ежегодно се организира курс по американско право на английски език с преподаватели от САЩ. Борис Ланджев водеше курсове по търговско, сравнително търговско право, борсово право, международно европейско бизнес право и той е човекът, който въведе една много интересна избираема дисциплина - църковно право, която продължава да се чете и днес“, посочи доц. Даскалов.

Доц. Вълчин Даскалов (в средата)

Работата на конференцията бе организирана в тематичните направления „Частноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност“ и „Публичноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност“.

По време на форума, в който участваха учени от УНСС, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, РУ „Ангел Кънчев“, Икономическия университет – Варна, СУ „Св. Климент Охридски“ и др., бяха изнесени над 60 доклада.

Галерия снимки от Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизне ...