Проф. Ханс Анкум е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“

петък, 27 ноември 2015 15:51

На официална церемония в голямата конферентна зала на университета ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ханс Анкум, професор по римско право на Университета в Амстердам. Високото  звание му се присъжда „за развитие на науката за римското право и за принос в изграждането в УНСС на първия в България университетски Център за изучаване на римското право“. На събитието присъстваха академичното ръководство на университета, преподаватели, студенти, гости.

По време на церемонията в голямата конферентна зала

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на проф. Ханс Анкум академичните регалии на почетното звание - свитък на старобългарски и латински език и почетния знак на УНСС (на снимката долу).

Снимката на проф. Анкум бе закачена на стената с удостоените с „доктор хонорис кауза на УНСС“ в Академичната зала на университета (на снимката долу). 

Доц. д-р Константин Танев, директор на Междууниверситетския център за изучаване на римското право и романистичната традиция, представи богатата биография на проф. Анкум. Новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ е заслужил професор по римско право и правна история на Университета в Амстердам, редовен член на Кралската холандска академия на науките и изкуствата, доктор хонорис кауза на университети във Франция, Белгия, Германия, Чехия, Сърбия, Испания, носител на най-високото холандско отличие Ridder Nederlandse. Бил е директор на Института към Юридическия факултет на Университета в Лайден, Холандия, декан на Юридическия факултет и зам.-ректор на Университета в Амстердам и др.

Доц. Танев (вдясно) представя биографията на проф. Анкум. Вляво проф. Стати Статев и отец Николай от църквата „Покров Богородичен“

Присъденото звание носи отговорност, а по традиция удостоените с „доктор хонорис кауза на УНСС“ всяка година изнасят академично слово в университета, посочи ректорът. Той отбеляза, че присъждането на най-високото университетско звание на проф. Ханс Анкум напълно се вплита в събитието, посветено на проф. Борис Ланджев – Научната конференция на тема „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев“.

Проф. Статев (вдясно) и проф. Анкум

Проф. Анкум произнесе първото си академично слово като „доктор хонорис кауза на УНСС“. Холандският учен благодари на ръководството на УНСС за високото звание и уточни, че то е и почит към науката „Римско право“, на която той е посветил повече от 60 години от живота си.

Лекторът открои смисъла на термина „Римско право“, изследванията в областта, различните школи, становищата на правни автори и историци. Проф. Анкум изтъкна, че „цялостното изучаване на римското право придава голямо богатство в нашия живот – то създава сърдечно приятелство между романистите от целия свят, които не биха се познавали без римското право.“ Работата на романистите е не само привлекателна, но и важна за бъдещето на юристите.  Изследването на начина на аргументацията на класическите юристи формира студента и го направлява в упражняването на правната професия, отбеляза той. „За юристите от системата на гражданското право, немалка част от която е основана на римскоправни основи, познаването им е особено ценно. Това важи за собствеността, вещните обезпечения, договорните и извън договорните облигации и наследяването по завещание, дори интестатното наследяване има римски корени. Римското право е полезно за разбирането на модерното право. То предоставя достъп до частното право на Европа, Южна Америка, Квебек или Луизиана. То предоставя средство за работа в полето на сравнителното право и една „lingua franca“, улеснявайки контактите между съвременните юристи“, посочи холандският професор.

По време на церемонията

Проф. Анкум изтъкна също, че ако университет, който иска да е повече от професионално училище, и юридически факултет, който иска да е повече от подготвящ кадри за юридическата практика, ще отделят място за римското право и за юристите, преподаващи и изучаващи тази древна правна система. „Вашият университет, давайки званието „доктор хонорис кауза“ на учен, посветил живота си в изучаването на римското право, е достоен пример в това научно поле. Благодаря ви!“, изтъкна проф. Анкум.

Ректорът показва Златната книга на университета

В Златната книга на УНСС проф. Анкум написа: „С дълбока признателност за званието „доктор хонорис кауза“, с което ме удостоява престижният Университет за национално и световно стопанство. Изказвам сърдечното си приятелско отношение към университета и колегите от Юридическия факултет. Той е чест за изучаването на римското право, към което както в България, така и в Холандия има огромен интерес.“

Проф. Анкум остави своето послание в Златната книга

След тържествената церемония започна работа националната конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев“, организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

Галерия снимки от Проф. Ханс Анкум е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ ...