Втора есенна академия „Административно управление в публичния сектор: институционална среда и капацитет“

петък, 20 ноември 2015 13:42

Втора есенна академия „Административно  управление в публичния сектор: институционална среда и капацитет“ бе организирана от катедра „Публична администрация“. На откриването й присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация (ИПА), доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“.

В малката конферентна зала

Предисторията, задачите и целите на форума открои в презентация доц. Вълков. Той се спря на първата есенна академия, проведена през септември 2014 г. и фокусирана в публичната администрация и европейската перспектива, изданието „Докторантски четения“, успешните защити на докторантските дисертации. Той конкретизира темата и докладите на второто издание на академията и очакванията за укрепване на партньорството, включване на студентите в изследванията, обмяната на опит. Бъдещата перспектива доц. Вълков проектира в ежегодното провеждане на форума. 

Доц. Вълков (вляво) по време на своята презентация. Вдясно: проф. Стати Статев

Предстои актуализация на сътрудничеството и подписването на меморандум между УНСС и Института по публична администрация, с който взаимодействието между двете институции да се разгърне в по-съдържателен план, посочи в приветствието си към участниците във форума ректорът на университета. Проф. Статев отбеляза, че при среща с изпълнителния директор на ИПА Павел Иванов са набелязани параметрите за бъдеща съвместна работа, чиято цел е издигане статута на държавния служител. УНСС и катедра „Публична администрация“ са част от мрежа, включваща 11 висши училища и ИПА за подобряване на обучението по публична администрация.

Ректорът (в средата) приветства участниците в есенната академия. Вдясно: Павел Иванов, вляво: доц. Вълков

Ректорът приветства инициативите на есенната академия и тенденцията тя да се превърне в ежегодна. Той изрази убеденост в ефективността на изданието с неговото добро структуриране на панелите, важните и актуални теми, които предстои да бъдат разисквани. Проф. Статев препоръча тематиката, целите и идеите на третата есенна академия да бъдат набелязани до края на тази година, за да могат участниците в нея да подготвят своите разработки. 

Участници във форума

Чест е да съм тук, обърна се към присъстващите в малката конферентна зала Павел Иванов. Институтът си сътрудничи с университети и съвместно искаме да направим по-добра система за обучение, да развиваме професионалните компетенции, да създаваме условия за израстване в кариерата и повишаване капацитета на институциите да водят успешни публични политики, посочи той. Иванов акцентира върху ефективността от разширяване на договорните отношения с УНСС. 

Павел Иванов (вдясно) изнася своя доклад

Изпълнителният директор на ИПА изнесе и основен доклад на тема „Административно регулиране и бизнес среда“. Той се спря с примери и съпоставки на успешния бизнес у нас, ролята на държавата на пазара, регулирането и регулаторната политика, регулаторните и нерегулаторните интервенции и др.

„Институционална среда и проблемни области в гражданския сектор“, „“Институционална среда на социалните услуги на местно ниво", „Институционална среда и проблемни области в здравеопазването“, „Институционална среда и проблемни области в образованието“ и „Майсторски клас – обучение чрез казуси по „Публична администрация“, бяха тематичните панели на форума. Изнесените доклади надхвърлиха 30.

  

Галерия снимки от Втора есенна академия „Административно  управление в публичния сектор: институци ...