Колективна монография в топ 10 на Social Science Research Network (SSRN) за последните 60 дни

Част от колективна монография, инициирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС, е включена в списъка на топ 10 на най-сваляните от потребителите статии (SSRN's Top Ten download list), публикувани през последните 60 дни в световната мрежа Social Science Research Network (SSRN). Постижението е в следните три тематични области:

Отличената част от монографията е със заглавие „What is Wrong with Accounting Curricula?” и е разработена от гл.ас. д-р Михаил Мусов от катедра „Счетоводство и анализ” на университета. Тя е достъпна на адрес: http://ssrn.com/abstract=2666125.

Колективната монография „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения” е издадена съвместно от УНСС, Финансово-счетоводния факултет, Висшето училище по застраховане и финанси, Луцкий национальный технический университет – Украйна, Полтавский университет экономики и торговли –Украйна и Alma Mater Studiorum Universita di Bologna – Campus di Rimini – Италия. Рецензенти са проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Огнян Симеонов и доц. д-р Стоян Александров. Монографията е публикувана от Издателския комплекс на УНСС.

Галерия снимки от Колективна монография в топ 10 на Social Science Research Network (SSRN) за посл ...