Регионалното развитие с ново подкрепление дипломанти

четвъртък, 05 ноември 2015 11:59

Успешно завършиха бакалаврите и магистрите от специалност „Регионално развитие“, чиито дипломи бяха връчени на официална церемония в зала „Тържествена”. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Соня Докова, ръководител на катедра „Регионално развитие“, проф. д-р Христо Христов, гл. ас. д-р Георги Николов, научен секретар на катедрата, преподаватели, родители, близки и приятели на абсолвентите.

Абсолвентите

„Гордейте се с дипломите си, които се уважават не само у нас, но и по света. Следвайте девиза: „Желая, действам, постигам!”, защото това е разковничето на успеха“, каза проф. Докова на абсолвентите. Тя ги приветства като членове на голямото семейство на УНСС – лидер във висшето образование в страната. Ръководителят на катедрата пожела на дипломантите винаги да следват мечтите си и да обогатяват своите знания (на снимката долу).

Създаването и развитието на вашата специалност не беше случайно, в съвременния свят регионалната проблематика непрекъснато нараства и придобива особено важно значение, изтъкна проф. Стати Статев пред абсолвентите. Могат да се приведат много доводи за това, защото в света се откроява голямата значимост на регионите в различен мащаб. Те имат по-голяма важност от националните икономики, държавите и институционализираните интеграционни общности, посочи ректорът.

Проф. Статев приветства дипломантите

Както парите отиват при повече пари, така и добрите студентите отиват там, където има добро качество. А това предполага и добра реализация, допълни проф. Статев. Но най-важното в човешкия живот е неговото духовно усъвършенстване, напомни ректорът.

Ректорът връчва дипломата на абсолвентка

Абсолвентите подариха на проф. Статев компас и му пожелаха и занапред да води университета към високи академични постижения. За нас бе чест да завършим образованието си в мандата на вашето ректорско ръководство, посочиха те.

Студентка връчва на ректора символичния подарък
Проф. Соня Докова с дипломант
Гл. ас. д-р Георги Николов също връчи дипломи

Галерия снимки от Регионалното развитие с ново подкрепление дипломанти ...