Среща на студентите от Финансово-счетоводния факултет с ръководството на ИДЕС

петък, 30 октомври 2015 12:00

В голямата конферентна зала се проведе среща на студентите от Финансово-счетоводния факултет на университета с ръководството на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). На срещата присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор на университета, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, членовете на УС на ИДЕС Велин Филипов, Мариан Николов, Росица Тричкова, преподаватели от УНСС и ВУЗФ и др. Модератор бе Максим Бехар, основател и главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.

При откриването на срещата

От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в срещата приветства проф. д-р Веселка Павлова. Тя оцени форума като поредна важна крачка по моста между университета и реалната практика. Зам.-ректорът изтъкна активността на факултета и неговия декан в осъществяването на сътрудничество с различни организации, провеждането  на срещи със студентите, привличането на експерти от бизнеса и др. По думите й ролята на факултета е лидерска в реализацията на значими научни форуми.

Проф. Павлова (в средата) приветства участниците в срещата. Вдясно от нея: проф. Огнян Симеонов и Росица Тричкова, вляво: проф. Снежана Башева и Мариан Николов

Тук се създава невероятна атмосфера, вие студентите имате шанс да се учите в най-добрия университет, каза Бойко Костов, възпитаник на УНСС. Той посочи, че това е третата среща на ИДЕС в университета, че сътрудничеството между двете институции се разширява и задълбочава. Костов представи структурата на Института, разясни функциите на неговия управителен и контролен съвет, очерта взаимодействието с други организации. След приемането на България в ЕС одиторската професия попада в регулацията на европейското законодателство и сега напълно отговаря на изискванията в тази област, посочи председателят на УС на ИДЕС. Той изтъкна, че Институтът си партнира с Асоциацията на регистрираните сертифицирани счетоводители в Англия и Уелс (ICAEW).

В голямата конферентна зала

Росица Тричкова, също възпитаник на УНСС,  се спря на одиторската професия като независима и саморегулираща се. Тя посочи, че за да може да извършва одит по закон, дипломираният експерт-счетоводител трябва да е вписан в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители, да отговаря на определени изисквания и условия и постоянно да ги поддържа. Тричкова говори за правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

Бойко Костов (вляво) и Мариан Николов

ИДЕС е единствената национална професионална организация на дипломираните експерт-счетоводители в нашата страна, по-голямата част от които са възпитаници на УНСС, посочи Мариан Николов. Той конкретизира, че сега членската маса на Института наброява около 700 дипломирани експерт-счетоводители.

Нашият университет и ИДЕС са дългогодишни партньори, които работят в полза на двете институции, изтъкна проф. Снежана Башева. Институтът съдейства за кариерното развитие на нашите студенти, посочи тя и заяви, че УНСС е първият български университет, на който се признават изпитите от първия модул на Асоциацията на регистрираните сертифицирани счетоводители в Англия и Уелс (ICAEW).

Участници в срещата

Не срещата бяха дискутирани въпросите на независимият финансов одит, перспективите за реализация на студентите финансисти, възможностите за по-нататъшно успешно партньорство.

Галерия снимки от Среща на студентите от Финансово-счетоводния факултет с ръководството на ИДЕС ...