Наш преподавател участва в международна M-Sphere конференция в Дубровник

четвъртък, 29 октомври 2015 10:46

В Дубровник, Хърватия, се проведе четвъртата  международна M-Sphere конференция „Интердисциплинарност в бизнеса и науката“, организирана от Асоциацията за подкрепа на интердисциплинарността в бизнеса и науката. Във форума, по покана на президента на Асоциацията проф. д.ик.н. Тихомир Вранешевич, участва проф. д-р Йорданка Йовкова, ръководител на катедра „Недвижима собственост“.

Повече от 70 учени и специалисти от 19 страни, между които Австрия, Германия, Норвегия, Япония, Унгария, Хърватия, Македония и др., взеха участие в конференцията.

Проф. Йовкова изнесе доклад на тема „Игрови модели за управление на взаимоотношенията между банките и ползвателите на ипотечни кредити“, който предизвика голям интерес в конферентната зала. Със задоволство бе отбелязан фактът, че за първи път в конференцията участва български представител на един от най-големите и реномирани университети в Югоизточна Европа. 

Проф. Йовкова изнася своя доклад

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев  проф. Йовкова връчи на проф. Вранешевич статуетката „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“  за  подкрепата му  в установяване на сътрудничество между нашия университет и Асоциацията за интердисциплинарност в бизнеса и науката и с пожелание за бъдещи контакти и институционализиране на УНСС като научен партньор на Асоциацията.

Проф. Йовкова и проф. Вранещевич

Мисията на Асоциацията  е да създава условия за обмен на опит и идеи от  и между  различни области - икономика, финанси, иновации, психология, маркетинг и др., за иницииране на позитивни промени във всички сфери на науката, бизнеса и обществото. Асоциацията организира ежегодни международни конференции и издава научни списания.

Галерия снимки от Наш преподавател участва в международна M-Sphere конференция в Дубровник ...