Договор за сътрудничество между УНСС и КНОБ

четвъртък, 29 октомври 2015 8:57

Рамков договор за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на КНОБ Светла Дерменджиева. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Олга Петрова, член на УС на КНОБ, доц. д-р Олег Димов, зам.-декан по научноизследователската дейност на Финансово-счетоводния факултет.

По време на срещата

Проф. д.ик.н. Стати Статев оцени договора като важен и в интерес на двете институции. Той коментира конкретните му измерения и сътрудничеството в учебната и научноизследователската дейност.

Сътрудничеството с университета ще даде възможност за повишаване на квалификацията на нашите експерти, ще подобри и качеството на обучение, посочи Светла Дерменджиева. Тя изтъкна, че е необходима постоянна ежегодна програма за квалификация.

Проф. Стати Статев и Светла Дерменджиева подписват документа

Рамковият договор е подписан

Подписаният документ предвижда взаимен обмен на информация за научни, учебни, бизнес и други събития, сътрудничество при провеждането на лекции, семинари, конференции, обучения, реализиране на съвместни дейности и др.

За оперативен координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС бе определен доц. д-р Олег Димов, зам.-декан по научноизследователската дейност на Финансово-счетоводния факултет.

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и КНОБ ...