Обучение на американски студенти в УНСС

понеделник, 26 октомври 2015 14:53

За втори път УНСС е домакин на обучение на студенти от Международния университет във Флорида, Маями, САЩ, (Florida International University - FIU). То се осъществява на базата на Меморандума за сътрудничество между УНСС и Международния университет във Флорида, Маями, подписан през 2012 г. с цел насърчаване на международния академичен и научен обмен. Обучението се организира по предложение на катедра „Публична администрация“ в рамките на учебната програма по дисциплината PAD Course „Multilevel Governance Issues and the European Union: The case of Bulgaria” (PAD курс: „Проблеми на многостепенното управлението и Европейския съюз: случаят България“). На официалното откриване на едноседмичното обучение присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. Алън Розенбаум, директор на Института за публично управление и обществено обслужване към FIU, ръководител на групата американски студенти, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, доц. д-р Поля Кацамунска, координатор на програмата за УНСС, преподаватели.

При откриването на срещата. Отляво надясно: доц. Кацамунска, проф. Розенбаум, проф. Статев, доц. Вълков

С „Добре дошли в най-добрия български университет“ приветства американските студенти доц. д-р Поля Кацамунска. Тя припомни, че в рамките на успешното партньорство между УНСС и FIU през ноември 2013 г. в УНСС се проведе първото едноседмично обучение на американски студенти, магистърска и докторска степен,  по публична администрация - част от учебната програма по дисциплината PAD 5934 “Contemporary Issues in Public Administration” на FUI. Доц. Кацамунска изрази увереност, че организираното второ обучение ще е също така резултатно.

В малката конферентна зала

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев изтъкна пред чуждестранните студенти, че УНСС е най-големият университет в страната със своите 21 434 студенти, че е национален лидер във висшето образование с най-висока институционална оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. За своите 95 години УНСС винаги е подготвял националния елит, негови възпитаници са  шестима министър-председатели, шестима външни министри и 14 министри на финансите.

Ректорът (в средата) приветства чуждестранните студенти

Нашият университет има определена политика за насърчаване на международния обмен и пример за това е меморандумът между  УНСС и Международния университет във Флорида, изтъкна проф. Статев. Той пожела на американските студенти успех при осъществяването на програмата, която е фокусирана върху проблемите на многостепенното управление в рамките на Европейския съюз.

Чест е, че нашата катедра е домакин на това обучение, посочи доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“. Нека тази седмица в университета и страната ни останат незабравими за вас, пожела той на американските студенти.

Американските студенти

Благодаря за гостоприемството и партньорството, както и за организацията на тази втора среща в университета, каза проф. Алън Розенбаум, който изрази надежда, че петнадесетте студенти-магистри, които ще се обучават в УНСС, ще имат интересна и ползотворна седмица.

Програмата на американските студенти включва лекции в университета, посещения с учебна цел в публични институции, както и културна програма с посещения на исторически забележителности.

 

Галерия снимки от Обучение на американски студенти в УНСС ...