Докторантска научна конференция на тема: „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“

петък, 23 октомври 2015 15:33

Докторантска научна конференция на тема „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от Юридическия факултет и в него участваха млади учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Академията на МВР и др. На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет,  Жечко Димитров, програмен директор в Българската стопанска камара, доц. д-р Таня Йосифова, ръководител на катедра „Частноправни науки“, модератор на форума, Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд (ВАС), Мими Фурнаджиева и Светла Димитрова, съдии във Върховния касационен съд (ВКС).

При откриването на конференцията. Отляво надясно: Жечко Димитров, доц. Таня Йосифова, проф. Валентин Гоев, проф. Христина Балабанова, Соня Янкулова, Мими Фурнаджиева, Светла Димитрова

В УНСС годишно се провеждат над 30 конференции, но вашият форум е единствен, отбеляза проф. Валентин Гоев. Докторантите са бъдещите преподаватели и изследователи, те имат  голяма „тежест“ и при акредитацията на университетите, посочи зам.-ректорът. Той изтъкна, че на конференцията се представят и дискутират тематични доклади от много области, което демонстрира широкия обхват и значимост на форума. Проф. Гоев поздрави участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и изрази убеденост, че докторантската конференция ще се утвърди като ежегодна, за да продължи традицията на университета в мащабната научноизследователска работа.

В голямата конферентна зала

Докторантската конференция е уникална по две причини, акцентира проф. Христина Балабанова. Тя е първа в рамките на Юридическия факултет, а и на юридическото образование в България. Уникална е и за самите докторанти, защото те са бъдещето в науката. А такива форуми са важна стъпка в изследователското поприще, както и в утвърждаването на нашия факултет като водещ в юридическото образование в България, подчерта деканът.

Проф. Гоев приветства докторантите

За „новите предизвикателства при новите закони и новите обществени отношения“ говори Мими Фурнаджиева, съдия от ВКС.

С презентация „Правни и икономически предизвикателства пред бизнес средата“ Жечко Димитров от Българската стопанска камара коментира проекта за оценяване на компетенциите на работната сила, икономическата среда у нас и периодичните промени в нормативната база, загубата на чуждестранни инвестиции и работни места и др.

По време на форума

Темата за диспропорциите при нормативно установените изисквания и стопанската дейност бе продължена в изказването на Соня Янкулова, съдия от ВАС. Тя акцентира върху установяването и прилагането на държавното регулиране и сигурността на правната среда. "Бизнесът не е за един ден. Той се нуждае от стабилна правна рамка", посочи тя и допълни, че българското законодателство все още не прилага добри практики, за да бъде нормативната регулация трайна, а не да се фокусира върху една единствена цел.

По проблемите на бизнеса и законодателството говори и Евгени Кънев, управляващ съдружник в „Маконис“ ООД.

Галерия снимки от Докторантска научна конференция на тема: „Правни и икономически проблеми в съвре ...