Продължава програмата за квалификация на академичния състав

Продължава програмата за квалификация на академичния състав. Тя се явява като поет ангажимент от ръководството на УНСС, за който са осигурени собствени средства. Курсовете, включени в нея, са за преподаватели и служители на основен трудов договор и докторанти в редовна форма на обучение в УНСС.

От 26 октомври започва курсът „Подготовка и управление на проекти“, който е с продължителност 30 астрономически часа.

Курсовете по английски език са за нива А2, В1 (средно напреднали) и В2 (напреднали). Занятията се провеждат два пъти седмично и са с продължителност 45 астрономически часа.

Галерия снимки от Продължава програмата за квалификация на академичния състав ...