Тържествено беше открит барелеф на проф. Давид Давидов

четвъртък, 22 октомври 2015 14:29

„Днес откриваме барелеф на проф. Давид Давидов по случай неговата 90-годишнина. По този начин ще покажем своята почит и уважението си към него и ще продължим традицията аудитории в нашия университет да носят имената на изтъкнати академични личности, свързали завинаги съдбите си с УНСС“. Това посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев на тържествена церемония при откриването на барелефа пред зала 2009, която вече ще носи името на проф. Давидов.

Пред преподаватели и студенти ректорът изтъкна, че проф. Давидов е сред плеядата преподаватели и учени, работили с ум и сърце, с изключителен професионализъм, почтеност и обич към студентите, с отдаденост и вярност към ценностите на висшето образование и науката. „Авторитетен учен, създател на школа в управленската наука, през целия си живот проф. Давидов работи за своя любим университет и служи вярно на Отечеството“, акцентира проф. Статев. 

Пред аудитория 2009, която вече носи името на проф. Давид Давидов

Ректорът изтъкна огромните заслуги на проф. Давидов в областта на израстването на младите преподаватели и изследователи, към академичното строителство като ректор на УНСС (1972 - 1975 г.), като ръководител на катедра „Икономика на промишлеността“ и на катедра „Теория на управлението и моделиране на стопански системи“, на програмната лаборатория за системен анализ и управление, като един от създателите на катедра „Икономика на труда“ и неин ръководител.

Ректорът проф. Стати Статев и проф. Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация“, пред барелефа на проф. Давид Давидов 

Проф. Давидов работи всеотдайно и като народен представител, зам.-председател на Комитета по труда и работната заплата, първи зам.-министър на труда и социалните грижи, зам.-министър на тежката промишленост, зам.-председател на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше образование, председател на Съвета по производителните сили към Държавния съвет, директор на Института за социално управление.

„В историята на нашия университет проф. Давидов оставя трайни следи и като високоерудирана и мащабна личност, като прекрасен човек и колега, като един от строителите на УНСС", посочи ректорът.

Галерия снимки от Тържествено беше открит барелеф на проф. Давид Давидов  ...