Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката

вторник, 20 октомври 2015 14:38

Кръгла маса в Световния ден на статистиката организираха катедра „Статистика и иконометрия“ и Националният статистически институт (НСИ). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, председателят на НСИ Сергей Цветарски, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра “Статистика и иконометрия”, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, д-р Богдан Богданов, зам.-председател на НСИ, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, зам.-декан и ръководител на катедра „Математика“, преподаватели, експерти от НСИ, дипломирани бакалаври и магистри от специалността, студенти.

Проф. Веселка Павлова открива кръглата маса. Вляво: Сергей Цветарски, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, д-р Богдан Богданов

Форумът е съвместна инициатива на университета и НСИ и е поредното свидетелство за ефективното споразумение за сътрудничество между двете институции, посочи проф. д-р Веселка Павлова. Тя изтъкна, че кръглата маса е своеобразен младежки форум, защото в него участват много докторанти и студенти от специалността „Статистика и иконометрия“, които са направили своя професионален избор в това важно и отговорно поприще. Проф. Павлова посочи също, че кръглата маса, посветена на Световния ден на статистиката, е форум, на който предстои да бъдат дискутирани актуални проблеми, свързани с българската и европейската статистическа система, с връзката теория – практика.

В зала „Научни съвети“

УНСС се радва на възможността на бъде организатор и домакин на националната българска инициатива по повод Световния ден на статистиката, посочи в приветствието си ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той изтъкна, че България е една от 55-те държави, съавтори на резолюцията на ООН, с която 20 октомври е обявен за празник, отбелязващ основните ценности на службата - почтеността и професионализма.

В нашия университет статистиката се изучава още от началото на неговото създаване, т.е. от 95 години, конкретизира проф. Статев. „Статистика и иконометрия“ е една от водещите катедри в УНСС, която дава най-доброто образование по специалността в страната, акцентира ректорът и илюстрира факта с красноречиви примери. Той напомни, че двама от зам.-ректорите на университета са завършили „Статистика и иконометрия“, а голяма част от водещите експерти у нас са възпитаници на катедрата.

Проф. Стати Статев приветства участниците в кръглата маса

Проф. Статев изтъкна също значимостта на сключеното преди година рамково споразумение между УНСС и НСИ. Това е един от малкото договори, който още с подписването си заработи в широк мащаб, каза той и припомни фразата „Статистиката най-после отиде при статистиците“. Ректорът очерта и някои от бъдещите параметри на сътрудничеството: сп. „Статистика“ да стане общо издание, организиране на съвместни курсове и др. Съчетаването на университетското висше образование и наука с държавната институция дава широко поле за дейност, посочи проф. Статев.

Участници във форума

Благодаря за домакинството на тази важна среща, която още веднъж доказва на какво е способно нашето партньорство, посочи Сергей Цветарски, който е възпитаник на катедрата. УНСС е ковачницата на кадри – от правителството и бизнеса до всички обществени сектори, изтъкна председателят на НСИ.   

Сергей Цветарски благодари на УНСС за домакинството

Сергей Цветарски подчерта, че в резолюцията на ООН се казва: „Признавайки основното значение на устойчивото развитие на капацитета на националните статистики да произвеждат надеждни и навременни статистически данни и показатели за измерване на напредъка на една страна, което е необходима основа за информирано вземане на решения по политиките и за мониторинг на целите на хилядолетието за развитие на национално, регионално и международно ниво”. Той разшифрова и мотото на деня: "По-добри данни. По-добър начин на живот" с необходимостта от „добро качество на данните“. Нас, статистиците, ни възприемат като хора с „трето око“, защото можем да видим и да анализираме информацията, каза още Цветарски и набеляза някои непосредствени цели: възстановяване на сдружението на статистиците и финализирането на европроекта за въвеждане на система за управление на качеството.

По време на кръглата маса бяха показани два филма по темата. Участниците дискутираха  проблемите на българската и европейската статистическа система.

Галерия снимки от Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката ...