Дискусионна среща по проект „Популяризиране за работодателската инициатива на КРИБ Академия икономика“

петък, 16 октомври 2015 14:34

Дискусионна среща по проект „Популяризиране за работодателската инициатива на КРИБ Академия икономика“ за мотивиране на младите хора за успешен старт и кариерно развитие в българските компании събра студенти и преподаватели в зала „Тържествена“.  Срещата бе водена от доц. д-р Николай Щерев, зам.-ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, и доц. д-р Димитър Благоев, научен секретар на катедрата.

Доц. Щерев (вляво) и доц. Благоев запознават участниците в срещата с проекта

Проектът е шанс за наемане на студенти на платен стаж и утвърждаването им във водещите български компании, посочи доц. Щерев. „Академия икономика” осигурява, от една страна, практическия опит, който не достига на все още незавършилите образованието си млади хора за добри стартови позиции, а от друга – решава проблема на бизнеса с липсата на подготвени кадри. Няма как университетът да подготвя кадри за всяка една бизнес организация със  специфика, затова идеята е в последните години на следването да се получават едновременно знания и умения чрез теоретичната подготовка във висшето училище и практика в реалната бизнес среда, конкретизира доц. Щерев. Спецификата на „Академия икономика“ е, че не студентите, а работодателите търсят своите кадри сред младите хора, подчерта той.

Студентите в зала "Тържествена"

Чрез проекта Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България осъществява приоритетите на Стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.   По време на стажа студентът ще се запознае със спецификата на бъдещата си професия, а работодателят ще може обективно да прецени дали стажантът има необходимото желание и потенциал да бъде назначен на работа след завършване на образованието.

Присъстващите на срещата студенти попълниха анкетни карти, за които получиха информация от доц. Благоев. Той посочи, че така КРИБ създава голяма база данни, даваща възможност на всяка фирма да търси  стажанти според  изискванията си. Освен лична информация, образование и мотивационни нагласи, кандидатите имаха възможност да посочат какви са техните очаквания към работодателите, доходите и пазара на труда.

Студентите можеха да попълнят своите анкетни карти и по време на срещата, организирана в Английския двор на университета

Галерия снимки от Дискусионна среща по проект „Популяризиране за работодателската инициатива на КР ...