Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“

четвъртък, 15 октомври 2015 14:23

Първа международна научна конференция на тема: „Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ се проведе в университета. Двудневният форум бе организиран от Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика към УНСС и се финансира по проект с договор НИД-12/2015. На откриването на конференцията присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д.ик.н. Николай Неновски, директор на Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика, доц. д-р Пламен Орешарски, министър-председател (май 2013 г.- август 2014 г.), доц. д-р Петър Чобанов, депутат, министър на финансите (2013-2014 г.), Гордън Кер, банков експерт, консултант в "Кобдън Партнърс", Великобритания, гл. ас. д-р Радостин Вазов, изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), съорганизатор на събитието, учени и специалисти от наши и чуждестранни университети.

При откриването на конференцията. Отдясно наляво: Гордън Кер, проф. Николай Неновски, доц. Пенчо Пенчев, проф. Стати Статев, доц. Пламен Орешарски, доц. Петър Чобанов, гл. ас. Радостин Вазов

Горди сме, че сме домакини на тази конференция, организирана от Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика към УНСС, и с радост посрещаме представители на академичния свят от няколко държави, изтъкна доц. д-р Пенчо Пенчев, зам.-декан на Общоикономическия факултет и зам.-директор на Центъра, модератор на форума.

В голямата конферентна зала

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев изтъкна пред чуждестранните участници в конференцията, че УНСС е най-големият университет в страната със своите 21 434 студенти, националният лидер във висшето образование с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, висшето училище, чиито възпитаници са  шестима министър-председатели, шестима външни министри и 14 министри на финансите. От създаването си преди 95 години УНСС винаги е подготвял националния елит, посочи ректорът.

Проф. Статев приветства участниците във форума

Проф. Статев приветства идеята за създаването на Центъра за изследвания и обучение по парична история теория и политика и изрази увереност в значимостта на международната конференция. 

Изпълнителният директор на ВУЗФ Радостин Вазов благодари на проф. Неновски за възможността Висшето училище да бъде съорганизатор на събитието и изрази очакванията си форумът да се утвърди като център на истинската наука.

Радвам се да посрещнем учени от няколко страни, защото целта на Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика е да обединява учените от Балканския регион, да привлича млади изследователи, посочи проф. д.ик.н. Николай Неновски, директор на Центъра. Той изрази надежда, че конференцията ще стане традиционна, а дискусията и изследванията за бъдещето на европейската валута на Балканите могат да имат както фундаментален, така и приложно-експериментален характер.

По време на дискусиите

Темата на двудневния форум бе провокирана от динамичните събития на валутните пазари в Европа и света, както и от предизвикателството пред България за присъединяване към еврозоната. Дълговата криза в Гърция наруши баланса на единната европейска валута, а сериозно предизвикателство за ЕС се оказват политическите кризи на Балканите през последните две години, които предпоставят допълнителна несигурност по отношение на бъдещето развитие на региона. Новите тенденции в паричните системи по света и многото финансови кризи - глобални и регионални, подсказват предстоящи радикални промени във  финансовата организация, насочени към създаването и интегрирането на нови парични системи.

Основните тематични направления на конференцията бяха: парична теория; парична политика, централни банки, парични и финансови институции; парична история и история на паричната мисъл; социални и комплементарни парични системи; интердисциплинарни проблеми, свързани с парите като социален феномен.

В конференцията участват студенти и докторанти

Първите пленарни доклади  бяха изнесени от доц. Петър Чобанов („Няколко фискални урока в размирно време“), Гордън Кер („Защо всяка балканска държава трябва да има собствен валутен план“) и проф. Николай Неновски („В сянката на Латинския валутен съюз: динамика на лихвените проценти и дълговете на балканския регион“).

В работата на конференцията участваха представители на Лондонско училище по икономика, Университета по икономически науки, Букурещ, Университета Миньо, Португалия, Университета в Скопие, Националния институт по публични финанси и политика, Ню Делхи, и др.

Чуждестранни участници

 Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен формат на интернет страницата на Центъра, а някои от тях и в списание „Economic Alternatives“.

 

Галерия снимки от Първа международна научна конференция  „Паричните политики на Балканите. Бъдещет ...