Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“

четвъртък, 15 октомври 2015 11:45

Международна научна конференция на тема „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ се проведе в УОБ – Равда. Форумът беше организиран от катедра „Регионално развитие“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и посветен на 95-годишнината от създаването на университета.

Проф. д-р Соня Докова, ръководител на катедра „Регионално развитие“, подчерта, че това е третият международен форум, организиран от катедрения колектив за последните 5 години. Тя посочи също, че през изминалото десетилетие  регионално развитие се утвърди като модерна и креативна специалност, която развива академичните традиции и  фундаменталните знания и умения в тази област. Резултатите от общата ни мисия са основание за гордост, защото десетки наши възпитаници са сред най-добрите експерти у нас и в чужбина, изтъкна проф. Докова и изрази увереност във високия професионализъм и постоянния стремеж на колегите си към повишаване на качеството на учебната и научноизследователската работа. 

По време на конференцията

Приветствия към участниците в конференцията бяха поднесени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в България, Фондацията за развитие на местното самоуправление и други институции и организации.

На форума бяха представени повече от 40 доклада и научни съобщения на водещи специалисти, преподаватели и експерти от наши и чуждестранни университети.

Участници във форума

По време на конференцията бяха дискутирани актуални теми, свързани с регионалното развитие, регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионални инвестиции, публично-частните партньорства, градското развитие, управлението на европейските фондове, местното самоуправление и др.

Участниците се обединиха около виждането, че регионалното развитие има фундаментално значение за устойчивото развитие на националното стопанство. Общо бе становището, че провеждането на политиките за регионално развитие трябва да бъдат национален приоритет. 

 

Галерия снимки от Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 202 ...