Китайски университет иска да обучава свои докторанти в УНСС

петък, 02 октомври 2015 14:32

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев прие делегация от Шенянгския университет, Китай. Китайското висше училище е с широк образователен профил и подготвя специалисти по икономика, мениджмънт, компютърни науки, информатика, математика, химия, физика, инженерна химия и др.

Проф. Статев с китайските гости. На срещата присъства и доц. д-р Георги Забунов, участник в съвместен проект с китайския университет

В разговора с проф. Статев чуждестранните гости - проф. д-р Зонг Сейджун, д-р Шъ Иджъ, д-р  Янг Джонг и Кан Хи, обсъдиха възможностите за обучение на магистри по икономика от Шенянгския университет в докторски програми на УНСС. Те изтъкнаха, че интересът им към разширяване на сътрудничеството е предизвикан от високото равнище на подготовка по икономически дисциплини в нашия университет.

По време на срещата

Китайските учени и наши преподаватели работят по съвместния проект „Концептуален модел на облачна информационна система за оценка на риска от природни бедствия“. Проектът е в изпълнение на Договора за двустранно сътрудничество между България и Китай, средствата за него са осигурени от двете правителства и се управляват от фонд „Научни изследвания“. Ръководител на проекта е проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“.

След срещата с проф. Статев гостите споделиха голямото си задоволство от проведения разговор и изразиха увереност както в успешното реализиране на съвместния проект, така и в по-нататъшното ефективно взаимодействие между българския и китайския университет.

Град Шенянг се намира в североизточен Китай (Манджурия), столица на провинция Лаонинг, и е най-големият град в нея. Той е образователен център с 30 университета, средище на химическата, машиностроителната, автомобилостроителната, авиационната промишленост и електрониката. Населението му е над 7,5 млн. души.

 

 

 

Галерия снимки от Китайски университет иска да обучава свои докторанти в УНСС ...