Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“

вторник, 08 септември 2015 14:51

Международна конференция на тема: „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ се проведе в хотел „Даунтаун“, София. Организатори на събитието бяха Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации. Конференцията бе заключителната част на проект, осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“. На форума присъстваха представители на академичните среди и специалисти от практиката от седем страни-членки на ЕС, партнирали си в осъществяването на проекта. 

Проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, при откриването на конференцията

Проектът цели разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел на учебен план, който може да се адаптира съдържателно към различен национален контекст и нужди на обучителни институции от системата на висшето образование и продължаващото обучение на бъдещи или действащи специалисти в сферата на дигиталните медии. В рамките на проекта пилотно са създадени и тествани редица обучителни уеб-базирани модули.  

Участници във форума

Приятно ми е да поздравя всички участници в тази заключителна конференция от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, посочи проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение. Тя изрази увереност, че резултатите от проекта, свързани с разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел за учебен план, който да може да адаптира различни видове компоненти в системата на висшето образование, ще бъде от пряка полза за учебната дейност на УНСС.

Целите и резултатите на проекта представи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов,  ръководител на екипа на ИСК, директор на Центъра за компютърни иновативни системи. Проектът започна преди две години и неговата цел беше да се създаде учебен план, който да бъде насочен за обучение в т. нар. цифрова медия и изкуство, изтъкна проф. Кисимов. Целта ни бе да създадем такъв учебен план, който да има съответната гъвкавост за реализация на нуждите и изискванията на отделните държави, добави той. По думите му важна задача е и предоставянето на възможност на страните за вмъкване и интегриране на национални изисквания.

Проф. Кисимов представя целите и резултатите на проекта

Проф. Кисимов отбеляза също, че за създаването на учебен план е разработена рамка на изискваните компетенции. В нея интегрирахме изискванията на държавите-участнички по проекта, но създадохме възможност и други страни  да се включват допълнително, добави той.  

В конферентната зала

Участници в конференцията изнесоха презентации, свързани с практическата приложимост на резултатите от проекта. 

Галерия снимки от Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигитални ...