Проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с директора на европейската програма „Жан Моне“

понеделник, 13 юли 2015 0:00

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с проф. д-р Елефтериос Теласинос, ръководител на катедра „Морски изследвания“ към Университета на Пирея. Гръцкият професор е директор на европейската програма „Жан Моне“, както и основател и главен редактор на три научни списания – International Journal of Economics and Business Administration, European Research Studies и International Journal of Maritime, Trade& Economic Issues. На срещата в кабинета на ректора присъстваха доц. д-р Емил Хърсев от катедра „Финанси“ и доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Проф. Статев (вляво) и проф. Теласинос по време на срещата

Проф. Статев запозна гръцкия гост с европейските измерения в обучението на студентите от най-големия български университет и  възможностите за професионално и кариерно развитие, които дава  УНСС като лидер сред висшите училища в страната.

Ректорът връчи на гръцкия гост възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“

Ректорът и проф. Теласинос разискваха възможностите за бъдещо конструктивно сътрудничество между УНСС и Университета на Пирея, който подготвя специалисти в областта на икономиката, бизнес мениджмънта и информационните технологии.

Бяха обсъдени условията за подписване на договор за мобилност по програма „Еразъм+“, както и на общ рамков договор за сътрудничество между двата университета. Проф. Статев и проф. Теласинос разискваха също възможностите за взаимен обмен на преподаватели и изследователи, както и за съвместни участия в европейски проекти.

Участниците в срещата

Дискутирани бяха и начините за обмен на научни статии между изданията на УНСС и Университета на Пирея. В разговора бе акцентирано върху включването на научните периодични издания на двете висши училища в класации с импакт фактор - важен показател в научната сфера.

 

Галерия снимки от Проф. д.ик.н. Стати Статев се  срещна с директора на европейската програма „Жан  ...