Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и XVII век”

сряда, 01 юли 2015 12:41

Академична лекция на тема „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и  XVII век” изнесе в зала „Научни съвети“ доц. д-р Марко Димитров, научен секретар на катедра „Политическа икономия“. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, ръководители на катедри, преподаватели. 

Доц. Лилия Йотова и доц. Марко Димитров при откриването на лекцията

Доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, изтъкна, че лекторът е изявен изследовател и преподавател, открои научните му постижения и пожела на доц. д-р Марко Димитров нови успехи в академичното поприще. 

На събитието присъства и ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата)

Проблематиката за революцията на цените през XVI и  XVII век е малко позната в България и широко дискутирана в европейски мащаб, коментира избора на темата доц. Марко Димитров. Лекторът последователно се спря на стопанската история на „дългия XVI век“, икономическите процеси на стария континент, главния икономически феномен на епохата, четирите революции на цените и др. Той изложи теориите на изследователи като  Дейвид Фишер и Ърл Хамилтън, разгледа прогреса на капитализма, прокарал пътя на индустриалната революция. 

Доц. Марко Димитров

Лекторът коментира понятието „революция на цените“ през отправната точка на настъпилите последици. Той проследи хронологичните рамки на периода, тенденциите на нарастване на цените във всички европейски стопанства, които бележат 3-4 пъти по-голям ръст в сравнение с цените в началото на XVI век. 

В зала „Научни съвети"

Доц. Марко Димитров коментира и различните видове теории за революцията на цените, петте причини за инфлацията, ефектът на последствията, както и отражението им върху България.

Галерия снимки от Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стоп ...