Ректорът се срещна с председателя на Международната банка за икономическо сътрудничество

сряда, 01 юли 2015 11:56

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с председателя на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) Ирина Головченко, придружена от Дмитрий Гайсьонак, съветник към Управителния съвет на банката, и Росен Чобанов, член на Управителния съвет на МБИС. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете институции в областта на научните изследвания и откриването на съвместна магистърска програма.

По време на срещата. Отляво надясно: Росен Чобанов, проф. Стати Статев, Ирина Головченко, Дмитрий Гайсьонак

В разговора ректорът изтъкна лидерската позиция на нашия университет в българското и европейското образователно и изследователско пространство и запозна гостите със структурата, мисията и визията на най-голямото висше училище в страната с 95-годишна история. Проф. Статев открои международното сътрудничество на УНСС с над 100 университета в света, фондации и сдружения, международни организации.

По време на срещата бяха разисквани конкретните възможности за взаимодействие между УНСС и МБИС в областта на учебната и научноизследователската дейност предвид сходството в профила на университета и международната финансова институция, основана през 1963 г. в  Москва. Ректорът даде пример с магистърската програма по ядрена сигурност на УНСС, подкрепена от български и международни институции като Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), с която университетът сключи договор за сътрудничество през юни м.г.  Бе обърнато внимание на практическата рамка за сътрудничество, която включва и възможности за съвместно участие в научни форуми, издателска дейност и др.

Председателят на Международната банка за икономическо сътрудничество Ирина Головченко изрази удовлетвореност от проведения разговор и увереност в бъдещото ползотворно сътрудничество с  подписването на договор между УНСС и МБИС.

Галерия снимки от Ректорът се срещна с председателя на Международната банка за икономическо сътруд ...