Кръгла маса: „ТЕМПУС JEP 09543/95: Публични финанси в трансформираща се икономика: България – 20 години по-късно”

сряда, 01 юли 2015 8:52

УНСС организира кръгла маса на тема: „ТЕМПУС JEP 09543/95: Публични финанси в трансформираща се икономика: България – 20 години по-късно”, която се проведе в УОБ – Равда под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев.

Участници в кръглата маса

В събитието взеха участие проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Мария Брауър от университета в Амстердам, Холандия, доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси“ в УНСС, доц. д-р Георги Манлиев, изпълнителен директор на Института по публична администрация, проф. д-р Румен Брусарски от катедра „Финанси“, проф. д-р Андрей Захариев, ръководител на катедра „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“, Свищов и други преподаватели и специалисти по публични финанси. 

Кръглата маса бе част от събитията, посветени на 95-годишния юбилей на университета.

По време на заседанията

Галерия снимки от Кръгла маса: „ТЕМПУС JEP 09543/95: Публични финанси в трансформираща се икономик ...