Ректорът на УНСС и представители на ЧЕЗ обсъдиха възможностите за осигуряване на кадри в енергетиката

петък, 12 юни 2015 12:39

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и Петър Баран, главен оперативен директор на компанията. По време на срещата, на която присъстваха и представители на академичното ръководство на университета, бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете институции за подготовка на икономически кадри в енергетиката и за повишаване на квалификацията на специалисти от сектора.

По време на срещата

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев изрази желание представители на ръководството на големите енергийни компании, в лицето на Петър Докладал и Петър Баран, да участват в организирани от университета конференции и семинари по теми, свързани с енергетиката, разпределителната мрежа и енергийната борса. Обсъдена беше възможността за платени стажове на студенти от университета в бакалавърска и магистърска степен, както и за записване в докторски програми на УНСС на изявени специалисти от практиката, работещи в ЧЕЗ.

Проф. Стати Статев (вляво) и Петър Докладал

„ЧЕЗ е социално отговорна компания и за нас е важно да подкрепим младите хора и да помогнем за осигуряването на качествено образование и възможност за професионално развитие в сферата на енергетиката.  Партньорските отношения с институциите са стъпка в правилната посока“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Предложението на проф. Статев да се подготви договор за сътрудничество между УНСС и ЧЕЗ бе прието и неговото подписване предстои през есента на 2015 г.

Галерия снимки от Ректорът на УНСС и представители на ЧЕЗ обсъдиха възможностите за осигуряване на ...