УНСС ще си сътрудничи с Нестле България

сряда, 10 юни 2015 17:34

Меморандум за сътрудничество между УНСС и Нестле България подписаха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, и Хуан Карлос Пералехо Серано, изпълнителен директор на компанията. Документът бе подписан в присъствието на членовете на ректорското ръководство проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, замистник-ректор, и Николай Бакърджиев, помощник-ректор, както и на доц. д-р Йордан Близнаков, и.д. директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата. От страна на Нестле България присъства Биляна Георгиева, началник-отдел „Човешки ресурси“.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и Хуан Карлос Пералехо Серано подписват меморандума

В разговор преди подписването на документа проф. Стати Статев и Хуан Карлос Пералехо Серано обсъдиха възможностите и перспективите за сътрудничество между двете институции, обхвата и параметрите за взаимодействие. Ректорът представи пред госта визията и мисията на най-големия със своите 21 430 студенти университет в страната, даващ най-значим шанс за успешна професионална реализация на своите възпитаници. Проф. Статев изрази увереност в ефективното сътрудничество между университета и Нестле България, за да бъдат и занапред студентите от УНСС най-предпочитаните от бизнеса кадри. 

Документът е подписан

Меморандумът за сътрудничество предвижда активно партньорство в „Алианс за младежта“, първото паневропейско движение на Европейския съюз в подкрепа на младежката заетост,  инициирано от Нестле. Взаимодействието между двете институции ще осигури и по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС чрез стажантски програми и работни позиции, срещи с представители на Нестле България, участия в Дни на кариерата, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, Дни на отворените врати и др.

Ще бъде подпомогнато и качеството на обучение на студенти и докторанти в университета чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми е др.

Отляво надясно: Николай Бакърджиев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д.ик.н. Стати Статев, Хуан Карлос Пералехо Серано, Биляна Георгиева, доц. д-р Йордан Близнаков

Партньорство при научни изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението, човешките ресурси и младежката заетост, съвместни национални и международни научни прояви, обучения, конкурси и други прояви от общ интерес са  записани още в документа.

За координатори по меморандума от страна на УНСС бяха определени доц. д-р Йордан Близнаков и Междууниверситетския център за развитие на кариерата., а от страна на Нестле България – Биляна Георгиева и отдел „Човешки ресурси“ на компанията.

Галерия снимки от УНСС ще си сътрудничи с Нестле България ...