В университета се проведе XXIV конференция на БАПА

петък, 05 юни 2015 16:19

УНСС бе домакин на XXIV годишна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА). Форумът бе предшестван от семинар на тема: „Новаторство и сътрудничество в изследванията и преподаването на езици за специфични цели“, който се проведе в зала „Тържествена“ на университета. На откриването присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Даниела Кох – Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, ст.преп. Албена Стефанова, член на УС на БАПА, модератор на форума, световно известни експерти в областта на езиковото обучение, преподаватели.

Отляво надясно: ст. преп. Албена Стефанова, проф. Огнян Симеонов, проф. Даниела Кох - Кожухарова, проф. Георги Генов

Изключително ми е приятно да Ви приветствам с „Добре дошли“ в УНСС, домакин и партньор на тридневния авторитетен форумXXIV международна конференция на БАПА на тема: Да живее разнообразието и как да се възползват от него обучаващи и обучаеми“, се казва в приветствието на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, което бе прочетено от проф. д-р Огнян Симеонов. В обръщението се посочва, че още преди 95 години, когато се създава СУПСН, предшественик на УНСС, се въвежда и задължителното изучаване на чужди езици, включително и на английски, и се привличат най-авторитетните преподаватели от страната и чужбина.

Проф. Огнян Симеонов приветства участниците във форума

„Днес продължаваме достойно тази традиция – с изключителния професионализъм на колегите от сектор „Английски език“ и катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, с високото качество на преподаването, с десетте бакалавърски програми, в които обучението е изцяло на английски език, със съвместните ни магистърски програми с Нотингамския университет и други висши училища в Европа и света, с отличната езикова подготовка на нашите студенти“, се посочва още в приветствието на ректора. Проф. Статев изразява убеденост, че по време но форума ще бъде обменен ценен опит, наблюдения, виждания, новости в традиционни и по-съвременни области, с интерес ще бъдат изслушани гост-лекторите – световноизвестни и уважавани експерти в областта на езиковото обучение, както и представители на Британския съвет, посолството на САЩ в София и др. „Нашето домакинство е автентичен знак за авторитета на УНСС като водеща академична институция и недвусмислено признание за високия професионализъм и компетентност на сектор „Английски език“ и катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, посочва още ректорът.

В зала "Тържествена"

В нашият университет ще усетите прекрасната атмосфера и творческия дух, обърна се към участниците във форума и проф. Даниела Кох – Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. Катедрата е една от най-старите и най големите в УНСС със своите 30 щатни и 20 хонорувани преподаватели, посочи  тя.

В наше време езиците са особено важно средство за комуникация и сътрудничество и затова изучаването им е особено необходимо, изтъкна проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Чуждите езици в УНСС са не просто учебни дисциплини, а специални предмети, по които се получава специално обучение, посочи деканът.

В „града на мъдростта“ София сме наясно с необходимостта от езиково обучение, защото днес всички основни комуникации са на английски език, посочи Джордж Чинари от Регионалния център по английски език, Будапеща, който благодари на УНСС за гостоприемството.

Джордж Чинари Живка Илиева

Поздравителен адрес от името на проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, прочете Росица Антова, експерт по английски език в МОН.

Президентът на БАПА Живка Илиева благодари на организаторите и  спонсорите на събитието за подкрепата:  Регионалния център по английски език, Будапеща, Посолството на САЩ в София, British Council.  

Проблематиката на конференцията включваше: Обучение на деца и подрастващи; Преподаване на чужди езици за специфични цели; Подготовка на учители и кариерно израстване; Ролята на литературата, медиите и изследванията в областта на културата при обучението по чужди езици; Преподаване на предмети на чужд език; Смесен тип обучение; Приложна лингвистика; Изследователска дейност; Проверка и оценяване на знанията по чужди езици и др.

Участници в конференцията

По традиция гост-лектори бяха световно известни и уважавани експерти в областта на езиковото обучение. Тази година сред гостите бяха Тери Лам от университета в Шефийлд, президент на Световната федерация на организациите на преподавателите по чужди езици, Лилия Савова от университета Индиана в Пенсилвания, Вирджиния Евънс от издателство „Експрес Пъблишинг“, Пол Дейвис от издателство „Пилгримс“, Дезмънд Томас от университета в Есекс, Анна Паризи от СИИТА, Зарина Маркова от Югозападния университет, Благоевград, и Маги Соколик от Калифорнийския университет. Сред участниците във форума са представители от Сърбия, Гърция, Полша, Чехия, Черна гора, САЩ, Македония, Турция, Либия и др.

По време на тридневния форум бе проведена и кръгла маса на тема: „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България“, която включваше лекция и панелно обсъждане с участието на външен експерт, както и дискусия по темата. Целта бе обмяна на опит и очертаване на перспективите за създаването на национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България.

 

Галерия снимки от В университета се проведе XXIV конференция на БАПА ...