Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД

сряда, 03 юни 2015 15:15

Договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД подписаха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и (от страна на застрахователната компания) Николай Генчев, председател на УС и главен изпълнителен директор, и Николай Каварджиклиев, член на УС и изпълнителен директор. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Йордан Близнаков, в.и.д. директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МУЦРК), и проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“ и ръководител на катедра „Международни отношения“. 

По време на срещата

Проф. д.ик.н. Стати Статев посочи, че сътрудничеството между университета и ЗК  „УНИКА“ АД е традиционно успешно и активно, а с подписването на договора съвместната работа ще се разшири в повече направления. Застрахователната компания ще подпомага чрез стажантските си програми дейността на УНСС, свързана с практическото обучение и подготовката на неговите студенти. Дейностите, предвидени в договора, ще се осъществяват чрез Междууниверситетския център за развитие на кариерата, заяви ректорът.

Проф. Стати Статев и Николай Генчев подписват договора за сътрудничество 

Благодарност за ефективното сътрудничество с най-големия университет в страната изрази  главният изпълнителен директор на ЗК „УНИКА“ АД Николай Генчев. По думите му бизнесът има необходимост от инициативите и креативните идеи на академичните среди и младите възпитаници на УНСС.

Документът е подписан

Подписаният договор предвижда периодично обявяване на отворени позиции за стажантски места в различните направления от дейността на компанията, които ще бъдат публикувани в сайтовете на УНСС и МУЦРК. Предвидени са и периодични информационни срещи със студенти и разпространение на информационни материали, обозначени са начинът за кандидатстване, сключването на договор със стажанта, формата на обучение и срокът  по отделните стажантски програми.  

Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Йордан Близнаков, в.и.д. директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата. 

Галерия снимки от Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД ...