Представена бе монография на акад. Евгени Матеев, първото издание от библиотеката „Бележити учени“ на УНСС

вторник, 02 юни 2015 11:08

Монографията на акад. Евгени Матеев „Структура и управление на икономическата система“, първата книга от библиотеката „Бележити учени“ на УНСС, бе представена в университета. На събитието, организирано от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и фондация „Акад. Евгени Матеев“, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Боян Дуранкев, председател на Издателския съвет на УНСС, Зоя Матеева, дъщеря на видния икономист, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, проф. д-р Катя Владимирова, председател на фондация „Акад. Евгени Матеев“, доайените в икономическата наука чл. кор. Иван Илиев и чл. кор. Иван Ангелов, представители на Издателския комплекс на университета, преподаватели, студенти. 

При откриването на срещата. Отляво надясно: проф. Валентин Гоев, проф. Стати Статев, проф. Боян Дуранкев, чл. кор. Иван Илиев

Три са събитията, фокусирани в тази среща, открои значимостта на форума проф. д-р Боян Дуранкев и конкретизира: премиерата на библиотеката „Бележити учени” на УНСС, представянето на основната монография на акад. Евгени Матеев „Структура и управление на икономическата система“, както и двойният юбилей - 95-годишнитата на УНСС като център на икономическата наука в България и 95-годишнината на акад. Евгени Матеев като връх на икономическата наука в България и светъл пример за много поколения учени! 

В голямата конферентна зала

По решение на Издателския съвет на УНСС започна публикуването на три библиотеки: „Бележити учени“, „Икономическа класика“ и „Съвременна икономическа мисъл“, изтъкна проф. Дуранкев и подчерта, че с тези библиотеки университетът се стреми да поднася най-ценното както от класиката, така и от модерната научна мисъл. Председателят на издателския съвет посочи също, че монографията на акад. Евгени Матеев би могла да се впише и в трите библиотеки. „Тя е неоспорима класика и връх, които още не са надминати, тя е съвременна и модерна, защото дава отговори на въпросите не само от миналото, но и от настоящето и бъдещето и принадлежи на бележит учен, който оставя ярка следа в икономическата наука за редица поколения“, отбеляза проф. Дуранкев. Той цитира акад. Евгени Матеев, който в интервю през 1978 г. заявява: „Върховете се виждат от разстояние – а разстоянието от 10-20 години е кратко даже за нашата епоха. Затова между съвременниците е рисковано да се търсят върхове. А за миналото въпросът е друг“. 

Участници в срещата

Спомени за учителя с голяма буква, възпитал поколения икономисти, сподели ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Много е трудно да се говори за такава сложна комплексна личност, изтъкна проф. Статев и акцентира върху знаменателния факт, че акад. Матеев се ражда в годината, когато се създава и нашият университет. Ректорът открои и решението на Издателския съвет да бъде издаден фундаменталният труд на големия икономист, както и книги, които са творчески апотеоз на плеяда бележити учени. 

Проф. Статев сподели лични спомени за големия учен акад. Матеев

Ректорът се върна към далечната 1978 г. и първата си лекция при акад. Евгени Матеев. Той определи своя преподавател като колос, представител на социално-хуманистичното начало на икономическото развитие, ненадминат учен и изследовател, любим преподавател на поколения студенти. Проф. Статев говори за неговите лични и професионални качества, високата му ерудиция и култура.

Спомени за бележития учител сподели с присъстващите и проф. д-р Валентин Гоев.

Чл. кор. Иван Илиев определи монографията „Структура и управление на икономическата система“ като най-значимото изследване за икономиката на страната. В този труд е отразена икономическата наука във всичките и области, тя има значение както за досегашното развитие, така и за бъдещето, подчерта чл. кор. Илиев.

Зоя Матеева, дъщеря на бележития учен, благодари на ръководството на университета за изданието и изрази надежда, че теорията на акад. Матеев ще бъде проектирана и в практиката. 

Зоя Матеева (на първия ред вдясно) и проф. Катя Владимирова (вляво)

Това е сложен и тежък труд, в който зад всяка дума има уникално съдържание, посочи доц. Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”, бивш асистент на академика.

За научните постижения и новото издание говори и проф. Катя Владимирова, председател на фондация „Евгени Матеев“.

Висока оценка за научния труд на видния икономист даде и чл. кор. Иван Ангелов, който изтъкна, че акад. Евгени Матеев е икономист не само от национална, но и от международна величина. 

Монографията на акад. Евгени Матеев

 

 

Галерия снимки от Представена бе монография на акад. Евгени Матеев, първото издание от библиотекат ...