Ректорът на УНСС е избран за председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД

сряда, 27 май 2015 11:09

Управителният съвет на Българската народна банка избра на 21 май нов Съвет на директорите на „Монетен двор“ ЕАД. На 26 май на първото си заседание новият Съвет на директорите избра проф. д.ик.н. Стати Статев за свой председател. 

Българският Монетен двор е открит на 28 юли 1952 г. За първи път след Освобождението в страната започват да се секат български монети. Десет години по-късно  - през 1962 г., е внедрена технология за производство на ордени и медали. Оттогава до днес дружеството произвежда всички държавни отличия съгласно изискванията на орденската и наградна система на Република България.

Монетният двор е търговско дружество, отговорно за производството на всички разменни монети, използвани като законно платежно средство на територията на страната, и е единственият производител на възпоменателни монети от благородни и неблагородни метали, емитирани от БНБ.

 

Галерия снимки от Ректорът на УНСС е избран за председател на Съвета на директорите на „Монетен дв ...