Шеста национална олимпиада по маркетинг

понеделник, 18 май 2015 11:27

Шеста национална олимпиада по маркетинг, организирана от Университетския център по маркетинг, се проведе в университета. В нея участваха 13 отбора от 7 университета - УНСС,  Стопанската академия „Д. Ценов“ - Свищов, Икономическия университет – Варна, Бургаския свободен университет, Нов български университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. На откриването на олимпиадата присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и директор на Университетския център по маркетинг, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Георги Чернев, председател на УС на Софийската търговско-промишлена камара, Мина Николова, управител на „Нова трейд“ ЕООД, Янко Кръндаров,  управител на "Интерснак България", Румен Янчев, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", и др. 

Окриването на олимпиадата. Отляво надясно: гл.ас. Николай Ванков, Николай Бакарджиев, Янко Кръндаров, Мина Николова, Румен Янчев, проф. Валентин Кисимов, доц. Пенчо Иванов, Георги Чернев

В олимпиадата участват най-добрите студенти от най-добрите университети в страната, отбеляза доц. д-р Пенко Иванов. Сред целите на събитието той изтъкна възможността младите маркетолози да покажат в конкуренция възможностите си, както и представителите на практиката да оценят ефективността на обучението.

Проф. Кисимов, доц. Иванов, Георги Чернев (отляво надясно)

Приветствие от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев отправи към участниците зам.-ректорът проф. д.ик.н. Валентин Кисимов. Олимпиадите са един от начините да се разграничат най-добрите от добрите, а вие сте сред елита на студентите, изтъкна той. Покажете, че сте мотивирани, можещи и мислещи, призова участниците проф. Кисимов.

Пожелание за успех към  най-добрите бъдещи маркетолози отправи и Мина Николова, управител на „Нова трейд“. 

След малко момичетата ще раздадат на участниците подготвените материали

Гл. ас. Николай Ванков от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ представи отборите и обяви регламента. Националната олимпиада е състезание по маркетинг между студенти от бакалавърски или магистърски програми и се организира от 2009 г. от висшите български училища, обучаващи студенти по специалност "Маркетинг", посочи той.

Гл. ас. Николай Ванков обявява регламента

До финал на олимпиадата стигнаха отборите на УНСС и Нов български университет, като първо място заеха студентите от НБУ. Нашият екип, достигнал до финала, бе в състав Лора Генова, Васил Бакърджиев и Емил Любенов. 

Един от трите отбора на УНСС, който се класира на финала

Победителите получиха парична награда, а студентите от УНСС бяха поканени на стаж в „Нова трейд“.

Галерия снимки от Шеста национална олимпиада по маркетинг ...