Представeно бе изследването „Влияние върху медиите: собственици, политици и рекламодатели“

Катедра „Медии и обществени комуникации“ и фондация „Репортер“ представиха в университета изследването „Влияние върху медиите: собственици, политици и рекламодатели“, проведено през 2014 г. от фонда­ция „Репортер” с подкрепата на софийското бюро и Медийната програ­ма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер” – България. На събитието в голямата конферентна зала присъстваха преподаватели от катедра „Медии и обществени комуникации“, представители на авторския екип на изследването, студенти. 

Темата е важна, тя е във всекидневния обсег на обществото, посочи при откриването на срещата проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, който открои проблема като характерен за цялата медиасфера.

Проф. Петко Тодоров (вляво) и Крум Благов, адин от авторите на изследването

Мануела Златева, комуникационен мениджър на Медийната програ­ма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер” – България, благодари за поканата и възможността да бъдат коментирани съществените резултати от проучването. То запълва дефицит и откроява мненията както на журналистите, така и на собствениците на медиите, посочи тя.

Изследването бе представено от Крум Благов, председател на фондация „Репортер“, автор на документални книги, журналист и издател. Той посочи, че „Влияние върху медиите: собственици, политици и рекламодатели“ обхваща 40 медии – национални, регионални, печатни и електронни, както и няколко информационни сайта. В анкетите са участвали 100 журналисти, проведени са интервюта със собственици на медии.

В голямата конферентна зала

Благов се спря и на въпроса за големите сделки на медийния пазар през последните години, начините за издръжка на изданията и телевизиите, видовете натиск върху тях, корупцията и др. „Медиите се научиха да заобикалят закона“, посочи той и обстойно разгледа лостовете за политическо влияние върху тях. Той отбеляза, че от правна гледна точка собствениците на медии са четири типа: физи­чески лица, търговски дружества, фондации и политически партии, като в някои медии собствеността е смесена. Въпреки съществуването на публични регистри собствеността на редица медии не е ясна и това е един от основните проблеми в сектора, подчерта журналистът.

Крум Благов

Изводите бяха структурирани в няколко препоръки: равен достъп до информация, изравняване на условията на електронните и печатните медии за средства от ЕС, отчетност при раздаване на парите, доказване на произхода на средствата на собствениците, създаване на комисия за годишен одит на медиите и др.

Студентите в залата

 

 

Галерия снимки от Представeно бе изследването „Влияние върху медиите: собственици, политици и рекл ...