Национална конференция “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“

Национална конференция на тема: “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“ се проведе в хотел Анел, София. Форумът бе заключителната част на проект RePLAY, чиято основната цел бе свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии и матрици, които да позволят на българските общински и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица на съответната територия. На конференцията бяха представени разработените от екипа експерти на проекта методологии и матрици, както и изготвените пилотно планове за пет области – Благоевград, Габрово, Ловеч, Плевен и Хасково. Участие във форума взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, представители на областни и общински администрации от цялата страна и на академичната общност.

Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, при откриването на конференцията

Проектът RePLAY – “Регионално планиране на работната заетост на младежта” бе осъществен от екип експерти на Института за следдипломна квалификация, отделение при УНСС, като координатор, в партньорство с Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието – Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“.

По време на проекта бяха осъществени много практически семинарни обучения на представители на общинските и областните администрации от всички шест района на икономическо планиране у нас, които доказаха, че българската местна администрация има капацитет да разработва местни стратегически документи, когато този капацитет бъде подкрепен с подходящ инструментариум.

Другата цел на събитието бе поставяне на началото на широкомащабна обществена дискусия за ползата от наличието на специализирани местни стратегически документи, свързани с приоритизирането на проблема с младежката безработица на общинско и областно ниво.

Екипът експерти представя проекта

Основните стратегически документи, разработени по проекта бяха представени от  експертния екип. В последвалата дискусия бяха изтъкнати както постиженията, така и слабостите и грешките, свързани основно с липсата на достоверна информация в ангажираните институции. Всички присъстващи на събитието се обединиха около виждането, че младежката безработица е един от най-важните и наболели проблеми на нашето общество и че следвайки този модел, експертите от институциите, ангажирани с проблема, трябва да работят заедно за  решаването му.

 

Галерия снимки от Национална конференция “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката ...